Ivo Rulli koolituse Viimsi ERI: „Kuidas vältida vigu väitlustes ja vaidlustes“

Reede ja 13. kuupäeva koolitus.

Aeg: Reede 13. märts 2020

Koht: Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi kohvik

Koolitaja:  Ivo Rull

Sihtrühm: Viimsilased, kes soovivad oma seisukohti argumenteeritumalt esitada nii kodus, tööl kui avalikus tegevuses. Koolitusrühma maksimaalne suurus on 10 inimest.

Päevakava:

09.30 – 10.00  Tervituskohv

10.00 – 11.00  Mõjusate argumentide loomine

Kuidas formuleerida tugevad argumendid ning milliste retoorikavõtete abil nende mõju suurendad? Näitlikustamine.                                       

Enamlevinud demagoogiavõtteid ja nende tõrjumine.

11.00 – 11.30  Argumenteeritud veenmine erasuhtluses

Milliseid enamlevinud vigu tehakse ja kuidas neid vältida? Ühisosa leidmine ja kompromisside loomine.

11.30 – 11.45  Kohvipaus

11.45 – 12.00  Kuidas veenda kolleege ning kliente

Erialane diskussioon või debatt. Kuidas end väitluses kehtestada? Millisel viisil kõnetada potentsiaalseid kliente ning anda selgitusi rahulolematututele klientidele?

12.00 – 13.00  Lõuna

13.00 – 14.00  Kuidas asju avalikkusele selgitada

Millised on olulisemad avalike kõnede või ettekannete ning meediaga suhtlemise tehnikad. Avalikus arvamuses toimib tugevama argumendi võim.

14.00 – 16.00  Kaasav arutelu parimate argumentide selekteerimiseks

Koolitusel osalejad pakuvad kahte gruppi jagatuna aktuaalsel ja elulähedasel teemal välja poolt- ja vastuargumente. Koolitaja modereerimisel toimub rühmade vaheline arutelu, milles kaalutakse erinevate argumentide sisukust ning mõjusust.

16.00  Koolitusel osalejatele antakse üle tunnistused

Koolitaja:

Ivo Rull on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse osakonna (MBA, 1991) ning töötanud ajakirjanikuna mitmetes meediakanalites (Eesti Ekspress, Sirp, Pikker, Postimees) ning teinud kaastööd paljudele meediakanalitele. Ta on raamatute  “Meediamängud” (2008) ja „Populismist“ (2014) ning almanahhi „Tartu tudengid kuumadel kaheksakümnendatel“ (2015) autor

Ivo Rull on tegutsenud poliitiku (Rahvusliku Koonderakonna “Isamaa” peasekretär ning Riigikogu Parempoolsete fraktsiooni nõunik),  kommunikatsioonijuhi (Fontes Option, Hill & Knowlton Eesti, Coop Eesti ) ning turundusjuhina (Tootjavastutusorganisatsioon).

Alates 1997. aastas on ta suhtekorraldusfirma Rull & Rumm omanik ja juhataja.

Ivo Rull on viinud läbi kokku üle poole tuhande erinevat avaliku esinemise ja meediaga suhtlemise koolituse, milledel on osalenud üle 3700 inimese.

Hind:

Koolituse „Kuidas vältida vigu väitlustes ja vaidlustes“ maksumus ühele inimesele on 99 eurot. Hind sisaldab käibemaksu.

Koolitustasu sisaldab:

  • jaotusmaterjalid;
  • 2 kohvipausi ja lõuna;
  • tunnistuse;
  • tasuta parkimise.

Registreerimine:

Osalemise soovist palume teada anda hiljemalt 10. märtsiks e-posti aadressil ivo@rullrumm.ee.

Viimsi Uudised

Jaga: