Annika Prangli: vallavõim külvab viha, ärevust, hirmu ja segadust

Prangli turismi edendaja Annika Prangli kommenteerib Viimsi vallavõimu masendavat teerullipoliitikat.

Sadamakuuri seisuga ei ärrita mind ammu enam selle ehitise lammutamine ja tegevuse lõpp Prangli sadamakuuris. Igal asjal on lõpp ja algus ning kindlasti avanevad uste sulgemisel uued uksed. Kui rohkem Prangli jooksu, suveteatrit, kaluritepäeva üritusi ja kontserte ei tule, siis ei tule. Vägisi ei saa midagi korraldada. Kui kultuuriturism või üldse mingisugunegi turism ei ole vajalik, siis ta ei ole. Saab ilma ka, miks ei saa, ikka saab. Iseenesest on tegelikult lihtsam kõigile. Pole rahvast, pole probleemi.

Millest tahaks rääkida on aga see, miks see nii on. Hoopis rohkem lammutusotsusest ja sadamakuuri sulgemisest ning vastuolust vallaametnikega kas saarel võiks külalisi olla või mitte, segab tavaelu  labiilnle kommunikatsioon ametnikega. Koostöö eelduseks oleks, et eksisteeriks visioon, mismoodi majanduslikult üldse saare inimesed hakkama saavad. Või vastus küsimusele kust tulevad sissetulekud, et saarel elamine võimalikuks osutub.

Viha, ärevus, hirm, segadus – need on emotsioonid, mis on viimasel ajal üles kerkinud mitte ainult saare asjades aga ka mujal Viimsis. Tõsi, nende emotsioonide alusel otsuseid vastu võtta ei tohiks. Sellised emotsioonid kerkivad võimu vastu siis üles, kui puudub demokraatia ja rahva soovidega ei arvestata. Inimestele ametniku toolilt ülevalt alla vaatamine ja asjade käigu ametnike tahtele allutamine ei ole demokraatia. Lisame siia veel KGB-likud juurdlusalgatused kinniste uste taga, info varjamised ja peitmised ning rahva süüdistamise („Aga ise Te ju tahtsite Pranglile parklat! Aga te ju ise kaebate!“). Samuti dokumentide kadumised  ning klausli, mis kaitseb ametnikku alati: kui ei meeldi, mine kohtusse, mina oma otsusest ei tagane!

Näen siin veidike diktatuuri ilminguid. Wikipedia määratluse kohaselt diktatuuris puudub valitsuse vahetamise demokraatlik võimalus. Ning valitseja(te)l sageli puudub vastutus oma tegude moraalsete ja eetiliste tagajärgede eest. Opositsiooni ja teisitimõtlejate mahasurumiseks võidaksegi kasutada vägivalda. Ka ametnike kius on vägivald, ka lõputu ignorants on vägivald, ka selge põhjuseta lammutamine ja lõhkumine versus parandamine on vägivald. Ja muidugi on diktatuurile iseloomulik piiratud sõnavabadus ja propaganda.

Sõnavabadust ei üritada piirata mitte ainult  pressis. Minu hinnangul on  ametnikele ja vallavalitsusele misiganes ettepanekute tegemine või üldse info saamine ilma parteipiletita keeruline. Julgen väita, et viimase mõne aasta põrkemäär abivallavanema mailboksi, kes Prangli laevagraafikute, sadamate ja saartega tegeleb,  on olnud  vähemalt minu kirjade puhul 100%.

 

Viimase mõne aasta põrkemäär abivallavanema mailboksi, kes Prangli laevagraafikute, sadamate ja saartega tegeleb,  on olnud  vähemalt minu kirjade puhul 100%.

Uus oktoobris välja antud määrus saarevanema valimiste kohta jätab ka lahtiseks, et kes üldse esindab edaspidi saare inimeste huve vallas. Kui valimistel kvoorumi kokku ei saada ja meil ei olegi enam saarevanemat…kas esindaja on parteinõunik?

Turismist isegi ei hakka rääkima, vastused turismiteemadele diktatuuri õhkkonnas on ikka sellised, et MEIE tegeleme kohalike elanikega ja turism ei tegele (?) ning seega, meil pole mõtet edasi enam rääkida. Töökohad luuakse saarele pigem valla poolt  ning see justkui tundubki ainuke lahendus saart veepeal hoida.  Kuigi enamik eraettevõtlusega tegelevaid saarlasi just turismiga tegelevadki, ikka ei ole vaja. Sest inimest kui sellist ei olegi nagu vaja… pole inimesi, pole probleemi.

Ma ei imestaks kui kõikide kõrvaltvaadatavate tsetraliseerimistegevuste käigus tuleks varsti välja korraldus, et Prangli saar tuleb  mandriga kokku lükata, sest nii on majanduslikult kasulikum….

Aga muidugi, alati saab minna kohtusse! Ja lõppude lõpuks saab ju ära ka minna, ega keegi ei sunni Viimsis elama, kui ei meeldi. Valikud on alati olemas.

Sadamakuuri saaga arengud ja arengupeetused

  • On selgunud, et parkla ei tohi  siiski olla vastu seina. Aga mis me teeme selle teadmisega? Liiva eemaldatud ei ole, kirjalikke teateid pole, kas eemaldatakse. Ei öelda, kas tuleb liivaeemaldamine või ei tule.
  • Meie lepingu teemad on endiselt kalevi alla pandud ning juriidilised vaided on tagasi lükatud. Ametnikud ei soovi sellega tegeleda.
  • Saareinimeste kaebusi sadamakuuri kohta, millest saates “Sotid Selgeks” räägiti, siiski ei olnud. Tegemist oli anonüümsete telefonikõnedega abivallavanema telefonile. Need on siis jäänud peamiseks pidepunktiks otsusele sadamakuur lammutada (sest oht on remondiga eemaldatav).
  • Uut sadamahoonet, millele sadamakuur väidetavalt ette jääb ja mis paberil valmis on, ei ole vallal plaanis siiski ehitada. Sadam on plaanis üle anda Saarte Liinidele (nagu Naissaare sadam). Üleandmisotsuse saab teha riik. Aga riik pole otsust teinud ja veel vähem saab rääkida investeeringutest sadamasse, mida peaks tegema hoopis uus omanik Saarte Liinid alles avanemata fondidest. Sadamakuuri remont ega meie leping ei takista hetkel üleandmise protsessi, mis on tulemusteta kestnud juba niikuini ligi 8 aastat. Kas pole vastuoluline näpuga näidata, et meie soov on takistada investeeringuid?
  • Seniks kui uued investeeringud Kelnase sadamasse tulevad, on vallal plaanis sadamasse panna sadamakuuri asemele telk. Kellele või milleks, ei tea.
  • On tehtud ka propagandat valla poolt, et sadamakuur ei olegi vana kalatööstushoone ja seal siiski kala ei soolatud. Õnneks ei olnud see nii ammu, et inimesed ei mäletaks, kes seal tööl käisid. On ikka.
  • Ühtegi ettepanekut meile mingisugusekski koostööks edaspidi ei ole laekunud. Justkui vahepeal volikogu esimees saatis kirja, et ettepanekud tulevad, aga ettepanekud on ilmselt koos koppadega, kes liiva koristama tulevad kuhugi kinni jäänud.  Ehk neid ei ole.
  • Kultuuriürituste reorganiseerimise kohapealt ei ole miskit kuulda olnud. Rahvamajas tehakse edaspidi asju nagu ikka alati on tehtud, kohalikele saare elanikele nii nagu Viimsi valla eelarve ette näeb.  Tundub, et tsentraliseerimise käigus läks info kaduma, et vald ei saagi ümber korraldada kultuuriüritusi, mis  ei ole valla korraldatud.
  • Ekspertiiskomisjoni, mida pressis lubati kokku kutsuda teema arutamiseks, ei ole kokku kutsutud ja renoveerimisplaane ega muid meie plaane ei ole arutatud. Puudub ekspertiis, kas sadamakuuri on võimalik ohutusse seisu viia. Keskendume endiselt halvale olukorrale ning sildistame pigem ohtu.
  • Tiksumine käib ilmselt 10.jaanuarini, mil pannakse valla lehele uus kuulutus, et kuna midagi ei muutunud vahepeal ja uut infot peale ei tulnud, siis jääb vana otsus.

Viimsi Uudised

Jaga: