Ettevõtja vee hinna kontrolli all hoidmisest Viimsi ja Maardu näitel

Ettevõtja Marko Err on 30. juuni Postimehes avaldanud arvamuskommentaari “Veemajandusreform tooks Eestisse Euroopa ühe kalleima kraanivee”, milles analüüsib erievaid Kliimaministeeriumi juhtimisel läbi viidava reformi mõjusid.

Muuhulgas toob Err välja, et üks võimalus hoida vee hinda kontrolli all on lahutada kohaliku omavalituse tasemel veemajanduse opereerimine ning taristu omamine.

Tsiteerime arvamuskommentaari lubatud mahus:

“Realistlikuim ja kohalikule elanikule, samuti kogukonnale ning ettevõtlusele selgeim ja mõistetavaim lahendus on opereerimistegevuse ja omandi lahutamine. Ehk siis veemajanduse varad kuuluvad kohalikule omavalitsusele, kellele rentnik maksab varade eest fikseeritud summa renti ning nende varadega osutab teenust operaator, kes leitakse konkursiga.

/—/

Varade jätmine kohaliku omavalitsuse kätte välistab ülikeerukad ja kulukad juhtimisotsused ning kohalikku kogukonda otseselt mõjutavad taristuinvesteeringud otsustatakse seal, kus neid kasutatakse – kohalikus vallas või linnas.

Sellise käitamismudeli toimivusse annavad usku mitmel pool elujõulisust kinnitanud rendikonkursid: Maardu linnas on üle kümnendi olnud operaatoriks Tallinna Vesi, 2010. aastal vee- ja kanalisatsioonitariif elanikele koos käibemaksuga oli 3 eurot ning 2023. aastal 3,87 eurot ehk siis püsihindades teenus isegi odavnes. Naabruses Viimsis kasvas vee- ja kanalisatsiooni hind samas ligi veerandi võrra ning ikkagi ei suudeta tagada nõuetekohast teenust.”

Loe täismahus Marko Erri kommentaari SIIT.

Tunnuspilt: tehisintellekti genereeritud visuaal (freepik.com)

Loe samal teemal:

Äripäev: Viimsi Vesi kaalub suurematele veetarbijatele kõrgemat hinda”

Viimsi elanikele kallineb vesi ja kanalisatsioon taas järgmise aasta veebruaris”

Tugevalt kapitaliseeritud valla vee-ettevõte tõstab hindu”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: