Ivo Rull: heade mõtete Viimsi

Kaasava eelarve esimesele ideekonkursile esitatud ideede rohkus ja mitmekesisus tekitab heameelt.

Kogumina näitavad esitatud 86 ettepanekut viimsilaste aktiivsust teha asju, mis on kogukonnale tähtsad ja südamelähedased. Loodetavasti kujuneb aktiivseks ka detsembris algav ettepanekute hääletus, kus iga viimsilane saab anda oma toetuse kuni kolmele konkursile esitatud ettepanekule.

Vaadates pakutud ettepanekute suunitlusi, siis ootuspäraselt on neid esitatud kõige rohkem üldkasutatavate mänguplatside, väljakute ning aktiivset vabaaja veetmist võimaldavate kohtade rajamiseks. Ühelt poolt tingib seda kindlasti kaasava eelarve rahaline lagi – kuni 50 tuhat eurot. Teisalt on see märk sellestki, et praegune vallavõim pole olnud eriti huvitatud taoliste objektidega tegelemisest.

Suuruselt järgmise grupi moodustavad ettepanekud, mis soodustavad kogukondlikku suhtlemist ning tugevama identiteeditunnetuse kujunemist. Viimsis, nagu ka kogu Eestis on selgelt tugevnemas uuskogukondlik mõtteviis. Inimesed peavad oluliseks teha koostööd, korraldada ühisüritusi ning teha ära ühistes huvides olevaid asju. Nagu näiteks kohvikutepäeva korraldamine. Või siinses kogukonnaportaalis ning Viimsilaste Facebooki toimuvad infojagamised ja mõttevahetused teemadel, mis valla ametlikus hääletorus Viimsi Teataja on tabuteemad.

Valdav osa viimsilastest soovib mõnusa linnalähedase maapiirkonna miljööväärtuste säilimist, aedlinnlikku elamuarendust ning elanikkonna kasvu tempo piiramist. Eelnevast lähtuvalt keskenduvad paljud kaasava eelarve ettepanekud siinsele keskkonnahoiu tõhustamisele ning transpordikorralduse parandamisele. Viimased on jällegi teemad, millega pidanuks tegelema ka volikogu transpordi- ja turvalisusekomisjon. Mis paraku pole aga kolme aasta jooksul pidanud mitte ühtki sisulist töökoosolekut.

Rõõmustavad ka ettepanekud, mis on suunatud Viimsi noorte vabaaja- ja sporditegevuse soodustamisele. Paljud neist vääriksid realiseerimist ka väljapoolt kaasavat eelarvet ning Kogukondade Viimsi esindajad volikogus teevad ka vastavad ettepanekud valla järgmise aasta eelarve menetluses.

Aktiivsemad viimsilased on kaasava eelarve senises menetluses näidanud nutikust ja tahet osaleda meie ühise elukeskkonna kujundamisel. Häid mõtteid on palju, seega on mille hulgast valida peatselt algaval veebihääletusel.

Loe samal teemal:

”Kaasava eelarve ideekorje saak on 86 ettepanekut”

Viimsi Uudised

Jaga: