REPLIIK: opositsiooniline hoiak Reformierakonna vastu peaks tugevnema

Lõppenud valimiskampaanias tõid kõige suuremad erimeelsused pikalt võimul olnud Reformierakonna poliitika suhtes välja valimisliitude Kogukondade Viimsi ja Vali Viimsi ning erakonna Eesti 200 kandidaadid.

Kogukondade Viimsi kandidaadid Ants Erm ja Ivo Rull on olnud Reformierakonna suurimad kriitikud möödunud neljal aasta volikogus töötades. Ants Erm on tõstatas volikogu revisjonikomisjoni sedavõrd palju refide tegevust kriitiliselt käsitlevaid teemasid, et ta otsustati lõpuks Märt Vooglaidi initsiatiivil komisjoni esimehe kohalt möödunud sügisel maha võtta.

Ivo Rull äsjane raamat „Viimsi väärtused“ on läbivalt Reformierakonna tegevuse suhtes kriitiline. Kogukondade Viimsi ridades volikokku valituks osutunud Tanel Ojang osundas oma valimiskampaanias korduvalt märkimisväärsetele refide juhtpoliitikute eestvõttel välja käidud Haabneeme uue üldplaneeringu eskiisi puudustele.

Erakonna Eesti 200 kandidaatidest volikokku valitud Lauri Hussar ja Atso Matsalu on samuti Reformierakonda teravalt kritiseerinud. Atso Matsalu lahkus 2020. aasta suve alguses Reformierakonnast, tuues põhjuseks tema väärtushinnangud ei lange kokku Viimsis võimul oleva Reformierakonnaga.

Tänavu suvel avaldas Matsalu EPL/Delfis Reformierakonda teravalt kritiseeriva arvamusloo, milles ta võrdles Viimsi refe toa reostanud elevandiga.

Lauri Hussar on olnud peaminister Kaja Kallase üks teravamaid kriitikud peavoolumeedias, tuues välja Reformierakonna poliitilised vead riigi tasandil. Hiljuti avaldas Hussar EPL/Delfis ülikriitilise arvamusloo Martin Reimi poolt avaliku rahatuse ärakasutamise kohta refide valimiskampaanias.

Vali Viimsi nimekirjas volikokku valitud Antoon van Rens osundas samuti Reimi ja refide ebaeetilisele käitumisele avaliku rahastuse rakendamisel oma valimisvankri ette.

Ka EKRE Viimsi valimisprogramm sisaldas mitmeid Reformierakonna suhtes kriitilisi seisukohti.

Eeltoodu annab Viimsi Uudiste toimetusele alus eeldada, et Reformierakonna senisele jaga ja valitse poliitikale on juba praegu Viimsis kujunenud arvestatav opositsioon. Kas, millal ja kuidas suudavad senist suunda kritiseerinud opositsionäärid teha midagi refide teerullipoliitika peatamiseks, näitab tulevik.

Tunnusfoto:

Loe samal teemal:

Atso Matsalu võrdleb Reformierakonda Viimsi reostanud elevandiga”

Viimsi Uudised

Jaga: