Tänavu sügisel Viimsis tasuta lehekottide äravedu ei toimu

Pringi küla listis teatas külavanem Kadri Käärt, et käesoleval sügisel ei toimu valla poolt tasuta lehekottide jagamist ega riisutud puulehtede valla poolt korraldatud äravedu.

Varasematel aastatel on vallavalitsus jaganud soovijatele 6 suurt lehekotti, mis on täidetuna kindlal kuupäeval valla poolt organiseeritud transpordiga toimetatud jäätmejaama.

Hiljuti saatis valla ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik Pringi külavanemale kirja, milles teatas järgmist:

„Sellel aastal seda enam ei toimu, püüame olla keskkonnasõbralikud ja pigem soodustada lehtede komposteerimist, purustamist jm viise. Ka on võimalik elanikel lehti jäätmejaamadesse viia ning samuti veab lehekotte ära teenuse korras uus jäätmevedaja.“

Viimsi Uudised

Jaga: