Viimsi Vesi: võime jõuda kriitilise piirini

Viimsi Vesi on saatnud klientidele teavituse piirata joogivee kastmiseks kasutamist hommikuti kl 7 – 11 ja õhtuti kl 18 – 23.

Viimsi Uudised palus valla vee-ettevõtele kommenteerida Viimsi veevarustuse hetke olukorda ning lähiaja väljavaateid.

Kui kriitilises olukorras on Viimsi poolsaare põhjavee varud 22. juuni 2021. aasta seisuga?

Põhjaveevarud põhjaveemaardlates on kinnitatud, tuginedes teaduslikele uuringutele, joogivee ja tarbevee kasutamise eesmärgil ning nende määramisel ei ole arvestatud vee tarbimist kastmisveena. AS-le Viimsi Vesi on eraldatud kindel kogus põhjaveevaru ööpäevas, üle mille, ei ole lubatud vett pumbata. Vastavalt lubatud veevõtu kogusele on rajatud ka puurkaevud. Igal puurkaevul on oma maksimum tootlikkus, mille ületamisel võib hakata toimuma merevee sissetung, mis omakorda võib rikkuda kogu veekihi. Normide ja tehniliste tingimustega on inimese kohta arvestatud veekogus 110 l/ööpäevas ehk siis igaüks võib vaadata palju ta sellest juba ära on tarbinud. Mõistliku ja vee selleks ettenähtud kasutamise juures on põhjavee varude kasutus kontrolli all ja piisav.

Kui kõrgeks hindate riski, et kuumalaine jätkudes tuleb Viimsi Veel hakata tarbijatele tarnitava joogivee koguseid piirama?

Hetkel on seoses kuumade ning kuivade ilmadega ööpäevane ja tipptunni tarbimine võrreldes tavatarbimisega pea kahekordistunud, mis näitab, et inimesed kasutavad joogivett kastmiseks. Ükski ühisveevärk ei ole dimensioneeritud arvestades joogivee kasutamist kastmiseks suures mahus. Seda seetõttu, et kastmisperioodi välisel ajal ilmneks sellega seoses uus probleem: vesi torustikus seisab ja vananeb ning seega tuleks hakata puhastatud põhjavett torustikest välja laskma. Juhul kui elanikud ei mõista, et suure kastmisega, mille trend iga päevaselt kasvab, koormatakse nii puurkaeve kui veetöötlusjaama,  võime jõuda kriitilise piirini, mil jaama mahutid ei suuda öötundidel enam taastuda.  Siis tuleb kasutusele võtta surve alandamine, et tagada elanikonnale eluks vajalik veevarustus.

Millised on AS Viimsi Vesi tegevuste stsenaariumid, kui tänavu suvel peaks kuumalaine kestma pikemat aega?

AS-l Viimsi Vesi on olemas veeühendus AS-ga Tallinna Vesi ning vajaduspõhiselt ostetakse sealt ka vett juurde, kuid ka Tallinna Veel on piiratud võimekus Viimsile vett müüa ning ning seetõttu ei lahenda ka antud ühendus põuaajal tekkivat kastmisvee vajadust. Lisaks seab ka torustike läbimõõt veeläbilaske võimele füüsilised piirid. Seega, isegi kui veevarud ei oleks piiratud, ei saaks rajada suurema läbilaskevõimega torusid, sest väljaspool kastmisperioodi vesi torustikes võib roiskuda. Massiline niisutussüsteemide kasutamise tagamine ei ole prioriteediks.  Joogivesi on tagatud igal juhul, kuid tuleb loota inimeste arusaamisemisele, et muru kastmine ja pidev haljastustegevus ei ole primaarne. Sellise käitumise tagajärjel ei pruugi olla tagatud häireteta veevarustuse tagamine kõikidele tarbijatele igal ajahetkel.

Antud olukord ei ole ainult Viimsi vallas, vaid hõlmab juba tervet Eestit. Eesti veeettevõtjate liit on teinud ka sellekohase pressiteate avalikus meedias.

Tunnusfoto: pexels.com

Viimsi Uudised

Jaga: