5 keskkonnakomisjoni liiget toetavad Tammneeme mereäärses metsas Vooglaidi kinnisvaraarendust

Täna toimus Viimsi volikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni e-istung, millel arutati Tammelaane DP kehtestamist.

Tammelaane nimelist arendust juhtiva firma Tammlaane Kodu omanik on Märt Vooglaidi abikaasa Riina Vooglaid.

Nii keskkonna-ja heakorrakomisjoni esimees Raivo Kaare kui komisjoni aseesimees Ivo Rull tõid välja kolm peamised argumenti, miks kehtivat üldplaneeringut muutvat Tammelaane detailplaneeringut kehtestama ei peaks:

  • detailplaneeringu juures puudub avalik huvi;
  • detailplaneering manipuleerib rohevõrgustiku pindala muutustega;
  • detailplaneering vähendab Viimsi rohevõrgustiku toimivust, sh ahendab loomade liikumise rohekoridori.

Seetõttu hääletasid komisjoni juhid Raivo Kaare ja Ivo Rull Tammelaane DP algatamise vastu. Samas hääletasid võimuliitu kuuluvatest komisjoni liikmetest selle poolt:

  • Valdur Kahro (Reformierakond);
  • Enn Sau (Reformierakond);
  • Jevgeni Semjonov (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
  • Margus Talsi (Sotsiaaldemokraatlik Erakond);
  • Jan Trei (erakond Isamaa).

Viimsi põhimääruse kohaselt toimuvad volikogu istungid reeglina kord kuus. Kuid Viimsi võimuliidul on Tammelaane DP nö ära koputamisega tuli takus, sest lisaks 14. aprillil toimunud volikogu istungile on järgmine volikogu istung kokku kutsutud juba 28. aprilliks. Just sellel istungil peaks saama Tammelaane DP  Viimsi võimuliidu poolt lõpliku kinnituse.

Loe samal teemal:

„Andres Jaanus: Tammelaane detailplaneeringu kronoloogia“

Viimsi Uudised

Jaga: