Alar Mik viitas Margus Kruusmägi survele Tammelaane ehituslubade kiirkorras menetlemisel

Täiendatud Alar Miku kommentaariga!

Viimsi vallavolikogu 21. veebruari istungil vastas abivallavanem Alar Mik (Reformierakond) volikogu liikme Kristel Menningu (EKRE) arupärimisele Tammelaane detailplaneeringuga seotud küsimustes.

Kuna Alar Mik oli toonase vallavalitsuse vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna juhatajana väljastanud Tammelaane DP alale ehitusloa samal päeval (19.02.2021), kui halduskohus jättis rahuldamata Andres Jaanuse (Kogukondade Viimsi) ja Märt Puusti taotluse esmase õiguskaitse tagamiseks, tekkis küsimus taolise operatiivsuse tagamaadest.

Toome noppeid 21. veebruari volikogu istungil toimunud arutelust, kus teemaks tõusis Alar Miku kui omaaegse osakonnajuhi vabadus teha nii või naasugseid otsuseid.

/—/

Ivo Rull (Kogukondade Viimsi): Kas te suudate meenutada mõnda kolleegi, kellele rääkisite (et olete isiklikult Tammelaane DP vastu -toim.)? Ja kui rääkisite, siis kellele ja kus rääkisite?

Alar Mik: Kuidas see arupärimist puudutab?

Ivo Rull: Väga konkreetselt puudutab. Teie töö on teinud avalikkuse huvidele korvamatut kahju, nagu kolleeg Menning ütles. Meie maksumaksjatena peame kõik selle kinni maksma. On väga oluline teada, kas Te olite sunnitud seda tegema, näiteks töökoha kaotamise hirmus. Või härra Vooglaid ähvardas Teid või keegi teine koalitsioonist ähvardas Teid ja Te olite sundviskes ning pidite need ehitusload ja kooskõlastused andma ja isiklikult olite väga vastu. Või olite kõigega nõus ja tegite.

Alar Mik: Ei, otseselt keegi ei sundinud, aga kindlasti oli see menetlus eraldi teravdatud tähelepanu all. Kui näiteks mingi asi hilines, siis sellele juhiti tähelepanu rohkem kui muudele menetlustele. Ja tuldi kabinetti ja tõstatati see teema, et miks hilineb. Mina ei häbene seda öelda.

/–/

Meelis Saluneem (EKRE): Sa mainisid, et kui tähtaegadest ei peetud kinni, siis tulid kabinetti ja nõuti tähtaegadest kinnipidamist. Kes see isik võis olla?

Alar Mik: Kuna minu ülemus oli tollal abivallavanem Margus Kruusimägi, siis tema tuletas mulle neid teemasid meelde, kui selleks oli vajadust.

Ants Erm (Kogukondade Viimsi) kohapealt: Süüdlane on leitud!

/—/

Täies mahus saab Alar Miku vastuseid Kristel Menningu arupärimisele vaadata (alates 1:44) SIIT.

Pärast käesoleva loo ilmumist saatis abivallavanem Alar Mik Viimsi Uudistele järgmise nõude:

“Tere

Palun Viimsi Uudiste toimetusel eemaldada järgnevas uudises toodud valed: (link käesolevale uudisele).

Esiteks ei ole mina kunagi rääkinud survestamisest, sest seda ei ole olnud. Tegemist on valetamisega.

Teiseks ei ole olnud kiirkorras menetlust, sest see võttis aega kokku ca 5 kuud, mis on üle tähtaja. Seega kiirkorras menetlusele viitamisega Viimsi Uudiste portaal valetab inimestele.

Nõuan, et valed ja laimamine eemaldatakse valeuudiseid levitavast Viimsi Uudiste portaalist koheselt. Sellisel valede levitamisel on õiguslikud tagajärjed ja see ei ole korrektne käitumine.”

Viimsi Uudised on seisukohal, et:

  • esiteks kajastab uudislugu “Alar Mik viitas Margus Kruusmägi survele Tammelaane ehituslubade kiirkorras menetlemisel” korrektselt ja mõlema osapoole seisukohti objektiivselt välja tuues 21.02.23 volikogu istungil toimunud debatti;
  • teiseks on Reformierakonna poliitiku Alar Miku käesoleva nõude puhul tegemist katsega suukorvistada sõltumatut kogukonnaportaali Viimsi Uudised, mis on demokraatlikus õigusriigis kohatu tegevus.

Alar Miku nõue ei ole avaliku elu tegelasest poliitiku poolt korrektne ning loodetavasti on sellel valimistel omad tagajärjed.

Tunnusfoto: kollaaž 21. veebruari volikogu veebiülekande kuvatõmmistest.

Loe samal teemal:

 Opositsioon esitas 4 arupärimist Tammelaane, jalgpallihalli ja lasteaiakohtade teemadel”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: