Ants Erm ja Ivo Rull: aruanne valijatele

Head viimsilased!

Oleme 4 aastat töötanud Viimsi vallavolikogus selle nimel, et kohalik loodus oleks kaitstud ning viimsilaste soovid parema elukeskkonna saamiseks oleksid vähemalt arutlusel.

Kuigi võimuliidu teerullipoliitika on meie ettepanekutest enamasti tuimalt üle sõitnud, oleme suutnud ära teha järgmised asjad:

 • muuta volikogu istungid veebi vahendusel avalikult jälgitavateks;
 • käivitanud Viimsi vallas kaasava eelarve menetluse;
 • algatanud esimesse klassi õppima asujate toetuse kahekordistamise;
 • esitanud kümneid arupärimisi;
 • avalikustanud ja selgitanud pidevalt viimsilastele nii volikogus kui vallavalitsuses toimuvat.

Volikogus töötades oleme leidnud koostöövõimalused möödunud korral teistes nimekirjades kandideerinud Tammneeme külavanema Raivo Kaarega ja endise abivallavanema Oliver Liidemanniga. Täna oleme neljakesi ühiselt kandideerimas valimisliidus Kogukondade Viimsi, mis on märk meie heast koostöövõimest.

Kõige tähtsamad küsimused, millega oleme möödunud neljal aastal volikogus tegelenud, on olnud järgmised:

 • nõudnud volikogude komisjonide moodustamist demokraatlikult ja proportsionaalselt;
 • hoidnud päevakorras raamatukogule üüripinna asemel oma hoone ehitamise küsimust;
 • kaitsnud kogukonna huve Prangli sadamakuuri lammutamise vastu;
 • osalenud Haabneeme kooli juhtimisse võimuerakonna sekkumise peatamises;
 • seisnud kaasava eelarvele rahastuse leidmise eest;
 • kaitsnud Tammelaane metsa kinnisvaraarendaja omavoli eest;
 • tõkestanud Rohuneemes Liivalahe randa rajatud ebaseaduslike muulide seadustamise;
 • juhtinud tähelepanu Kompostiväljakul toimuvale ebaseaduslikule jäätmekäitlusele;
 • algatanud sisulise diskussiooni Viimsi vee ja AS Viimsi Vesi tuleviku üle;
 • juhtinud aktiivselt tähelepanu Haabneeme üldplaneeringu eskiis sisalduvatele vigadele ja puudustele;
 • esindanud kogukondade huve erinevates looduskaitse, laste huvitegevuse, alghariduse korralduse jm. küsimustes;
 • tauninud vallavalitsuse häälekandja kujundamist propagandaleheks.

Arvestades oma häälte osakaalu volikogus, võime oma tööd lugeda tulemuslikuks. Kindlasti saame järgmisel neljal aastal viimsilaste huvides ära teha oluliselt rohkem, kui Kogukondade Viimsi kandidaadid saavad valijatelt rohkem toetust.

Kutsume kõiki viimsilasi valimistel osalema!

Lugupidamisega,

Ants Erm

Ivo Rull

Valimisliit Kogukondade Viimsi

Selgituseks tunnusfoto juurde

Loo tunnusfoto on lavastus, mille on üles pildistanud 2019. aasta märtsis Viimsi volikogu istungi eel Annika Vaikla. Foto on parafraas toona 25 aastast tagasi Peeter Langovitsi poolt tehtud fotole Eesti erakondade esimeselt ümarlauakohtumiselt 26. märtsil 1994 Tallinnas Ametiühingute Majas. Ants Erm osales toonasel ümarlauakohtumisel Rahvusliku Eduerakonna esimehena ja Ivo Rull Rahvusliku Koonderakonna “Isamaa” peasekretärina.

 

Viimsi Uudised

Jaga: