Ants Erm: Viimsis tõusis nakatunute arv Eesti keskmisest kõrgemaks

Koroonaviiruse levik jätkub – hoidkem tervist ja hooligem üksteisest.

Hea uudis – meie naabrite juures Maardus, Lasnamäel ja Kesklinnas on nakatumisnäitaja olnud kogu viimase nädala olulises langustrendis, eriti tugevalt Lasnamäel. Jõelähtme näitaja on olnud püsivalt madal terve eelneva kuu.

Halb uudis – ainukese paigana Harjumaal jätkub nakatumisnäitaja tõusu Viimsi vallas. Kui me veel kaks nädalat tagasi olime Eesti keskmisega samal tasemel, siis tänaseks on see suhe 675:553 Viimsi „eduks“.

Nakkuse levik Harjumaal (ilma Tallinnata) on veidi üle Eesti keskmise.

Andmed on alloleval joonisel.

Lühiülevaade Euroopast

Allpool graafikud Covid 19 levikust mõnedes riikides oktoobri algusest kuni 5. jaanuarini 2021 (Tartu Ülikooli andmed).

„Tõusev“ Ühendkuningriik ja „langev“ Leedu Vabariik kohtusid graafikul tänavu  4. jaanuaril. Leedu nakatumisnäitaja küll langeb, aga olukord on jätkuvalt hull. Eesti ja Läti kõverad on stabiliseerunud, aga sellel joonisel on näha veel pikkade pühade mõju. Seejuures on ehmatav tänane surmade arv Lätis – 32. Jätkuvalt on hästi toime tulnud Soome, aga ka Ukraina ja Poola. Mis tegelikult juhtuma hakkab, näeme ilmselt nädala pärast.

Maailmas on tänaseks registreeritud 87 miljonit nakatunut (nädala eest 82,4) nendest 1,88 (1,80) miljonit on surnud, suremus 3% (3).  Euroopas 24,8 (23,2) miljonit nakatunut, 567 (534) tuhat surnut, suremus 4,5 (4,5) %. Eestis on vastavad numbrid 30 667 (27 256), 261 (226) ja 1,2 (1,3) % .

Kõigile paremat uut aastat soovides.

Viimsi Uudised

Jaga: