Esimene kallasraja videoreportaaž: Randvere

Käesoleval suvel teevad Ants Erm, Andres Jaanus ja Ivo Rull jalgratastel ning jalgsi lühimatku Viimsi poolsaare erinevatel kallasradadel.

Vastavalt seadusele on laevatatavate veekodude ääres kallasraja laiuseks 10 meetrit ning sealsete maade omanikud peavad lubama igaühel kallasrajal liikuda.

Meeste esimene matk algas Muuga sadama juurest ning sihiks võeti mööda Randvere külaga piirnevat kallasrada Randvere kirikuni jõudmine. Kuigi sealsel rannaäärsel maastikul oli jalgratastel liikumiseks mitmeid looduslikke takistusi, osutus siiski kõige suuremaks probleemiks Randvere külavanema ja Viimsi volikogu Isamaa nimekirja liikme Priit Robase kinnistult merre kulgev lai paadikanal.

Aga vaata kõigest täpsemalt järgnevatest videodest.

Muuga sadama värava kõrvalt mööda kallasrada liikudes jõuab takistava lahesopini:

 

VAHEMÄRKUS: Videos nähtava lahesopiga külgnevatele kinnistutele on Viimsi vald algatanud detailplaneeringu koos keskkonnamõjude strateegilise hindamisega  „Muugatroni“  rajamiseks Pööli kinnistule. Viimsi volikogu Reformierakonna asendusliige Märt Vooglaid on meedias eitanud oma väidetavat seotust ühe planeeringualale jääva kinnistuga, millest saab täpsemalt lugeda SIIT.

Pärast esmast üpris rohtunud ja kohati porist kallasrada jõuti mõne aja pärast eeskujulikult hooldatud paika:

 

Siin ja seal võis kallasrajast nii mere suunas kui maa poole näha hästi kujundatud maastikku, millel silm lausa puhkas. Ühel lõigul peetakse ka lambaid, kes on ühed paremad poollooduslike koosluste hoidjad.

 

 

Kenasti kulgenud matk lõppes ootamatult kallasrada tõkestava traataia taga:

 

Kuna Muuga sadama poolt tulles polnud polnud kallasrada läbitav, otsustasid matkajad minna Randvere Peetri kiriku juurest ringiga teisele poole kinnistut. Kiriku juures meenus Andres Jaanusele üks huvitav lugu:

 

 

Lähenedes Priit Robase elukohaks olevale krundile Tammneeme suunast, pani kallasraja kinni aga hoopiski lai paadikanal:

 

 

Sellega sai planeeritust lühemaks kujunenud kallasraja matk läbi, kuid Ants Erm pakkus omalt poolt ka välja ühe võimaliku lahenduse ebaseadusliku kallasraja kasutamise tõkestamise lõpetamiseks:

 

 

Järellugu

Matkajad tõdesid, et kui Robase paadikanalit poleks, saaks suurema vaevata liikuda Randvere külakeskuse kandist Muugani. Praegu peab aga Kaevuaia ja Kirikaia või Kibuvitsa tee kaudu tegema enam kui kilomeetrise ringi, et uuesti mere äärde jõuda. Ükskõik kes kallasrada ühel või teisel lõigul hooldab, selline vallapoolne möödavaatamine Randvere külavanema isetegevusest peab lõppema. Kui vaadata Maa-ameti kaarti, siis Robase krunt pole sealkandis ainuke erakinnistu, mis ulatub merepiirini. Kaevuaia ja Niinepuu tee vaheline ala on samuti enamasti eravalduses, aga seal on lausa lust liikuda.

Pärast kallasrajamatka saatis Viimsi Uudiste toimetus Priit Robasele järgmised küsimused:

  1. Millal on rajatud kraav Teie elukohaks olevalt Kirikaia tee kinnistult mereni?

  2. Kes andis loa selle kraavi rajamiseks?

  3. Kas Teie isiklikult tegelesite antud kraavi rajamise korraldamisega?

  4. Kas olete valmis rajama üle antud kraavi purde või pakkuma mõne muu lahenduse, mis võimaldaks kallasraja vaba kasutamist?

Palutud ajaks Priit Robaselt vastuseid ei laekunud, aga toimetus on valmis vastused avaldama kui need saabuvad.

***

Ants Erm, Andres Jaanus ja Ivo Rull jätkavad suvematku mööda Viimsi erinevaid kallasradu ning Viimsi Uudised toob neid kajastavad reportaažid peagi meie lugejateni ja vaatajateni.

Viimsi Uudised

Jaga: