GALERII: Pandju poolsaar sai torupiirded

Hiljuti paigaldati Pandju poolsaarele viivale maakitsikusele torupiirded.

Toimetus palus tõkete eesmärki ja teostust kommenteerida abivallavanem Alar Mikul, kelle vastuse avaldame allpool muutmata kujul:

„Pandju saar on kasutusel nii lindude haudepaigana kui ka rändpeatuskohana.

Torupiirete eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust Pandju saare linnupesitsusalast. Lähiajal paigaldatakse piiretele ka teavitussildid, mis kutsuvad üles pesitsusajal hoidumast saarele minemast. Sildid täiendavad omakorda teabetahvlil toodud infot.

2012. aastal koostatud linnustiku uuringus on välja toodud, et mh mõjutab hauduvaid linde saarel liikumine. Ka näeb ette Püünsi küla arengukava Pandju saare linnustiku kaitsmisele tähelepanu pööramist. 2021 aastal valminud rohevõrgustiku toimivuse uuringus tuuakse välja, et Pandju on oluline veelindude rändepeatuspaik. Täiendavalt lisatakse, et Pandju laiu haudelinnustiku mitmekesisus ja arvukus on drastiliselt kahanenud ja selle üks olulisi põhjuseid on tõenäoliselt laiu aktiivne külastamine.

Torupiirded moodustavad kui värava, mis tuletab meelde, et saarel on linnud ja haudeperioodil palutakse seda ala mitte külastada, et väikesed linnupojad saaksid rahus olla. Sellest lähtuvalt tellis vallavalitsus Pandju saarele viivale liivasäärele piirded, mis mõjutab koos täiendavate siltidega saarel jalutamisest hoiduma.

Piirete rajamise kulud on kokku 1410,24 eurot.“

Viimsi Uudised

Jaga: