Kaasava eelarve tänavune ideekorje tõi tosin ettepanekut

Tänavuse Viimsi valla kaasava eelarve ideekonkursile esitati 1. augustiks ühekokku 12 ettepanekut.

Toimetus on juba tutvustanud kahte juunis esitatud ideed (1. kergliiklustee pikendamist Kasekännu ja Muuga tee ristmikult kuni Vesiniidu ja Muuga tee ristmikuni; 2. Haabneeme alevikku Nurme mänguväljaku kinnistule multifunksionaalne ja avalikuks kasutamiseks mõeldud spordiväljaku rajamine). Nüüd tutvstame kõiki ülejäänud kümmet ideed nende VOLISes kuvamise järjestuses.

HAABNEEME LIUMÄGI-RANNAVAAL

Ettepanek on rajada Haabneeme randa madalasse vette avalikuks kasutamiseks laste liuväli, mis oleks disainitud Viimsis juba kasutuses oleva ühe sümboli – vaalapoja – kujuliselt.

Haabneeme liumägi-rannavaal oleks ühtviisi nii lõbus suveatraktsioon randa külastavatele peredele kui potentsiaalselt üks Viimsist laiemalt tutvustavatest sümbolitest.

Sihtrühm: Haabneeme ranna külastajad ning Viimsi tutvustavate infomaterjalide erinevad sihtrühmad.

Elluviimise ajakava: liumäe teostus I kv 2023, liumäe paigaldus II kv 2023.

Idee eskiisi on teostanud Tiptiptap OÜ, kes on valmistanud ka Pärnu supelrannas elavandikujulise laste liumäe.

Ettepaneku maksumus: 50 000 eurot.

Ettepaneku autor: Ivo Rull.

Hundi tee turvaliseks ja kauniks

Hundi tee on üks Haabneeme aleviku kesksemaid tänavaid, mida kasutavad igapäevaselt väga paljud valla jalakäijad ja jalgratturid. Teel kehtib 30 km/h piirkiirus, ent kahjuks peavad sellest kinni väga vähesed autod. Lisaks kõrgendatud mürale ja peentolmureostusele kaasneb lubatust oluliselt kiirema sõidukiirusega ka pidev oht meie jalakäijate ja jalgratturite (sh laste) elule ja tervisele.

Sõiduradade kitsendamine on kõige efektiivsem viis liikluse rahustamiseks ja sõidukiiruse piiramiseks. Kaasava eelarve projekti raames on soovime paigaldada Hundi tee sõiduteele 30 lillekasti suurusega 1000x1000x800 mm, kordamööda sõidutee paremal ja vasakul servas. Eesmärgiks on vähendada autode sõidukiirust ja muuta Hundi tee meie aleviku ühe keskse tänavana kauniks ja turvaliseks tänavaks kõikidele liiklejatele.

Projekti maksumus on 50 000 EUR (lillepotid u 1000 EUR/tk, lisaks 20 000 EUR paigaldus, mullaga täitmine ja vajalikud suvelilled vm taimed).  Betoonist lillekaste saab kasutada nii taimede istutamiseks kui ka kohalike (noorte) kunstnike kunsti eksponeerimiseks püsivalt või siis näiteks tänavakunstifestivali raames.

Ettepaneku maksumus: 50 000 eurot.

Ettepaneku autor: Antoon van Rens.

Jalgratta õpperada

 Jalgratta õpperada on mõeldud eelkõige lastele ja algajatele ratturitele rattasõidu baasoskuste harjutamiseks, et liikluses ohutult liigelda.

Samas sobib õpperada ideaalselt ka täiskasvanutele rattavalitsemisoskuste parendamiseks.

Rada imiteerib liikluses ettetulevaid olukordi, nagu näiteks raudtee ülesõit, juurikad, slaalom, üks käsi lahti sõitmine jne.

Rada sobib iga oskustasemega sõitjale.

Ettepaneku maksumus: 31 416 eurot.

Ettepaneku autorid:  Pärnamäe Külaselts MTÜ ja Spordiklubi Viimsi Sport MTÜ.

METSAKASTI KORVPALLIVÄLJAK

Metsakasti külas Jäätma ja Hansuniidu tee nurgal (8900:001:0478) on külaplats, kus on mõned laste mänguväljaku elemendid ning rannavõrkpalliplats. Samas ruumi veel on küll. Ka pallimänguhuvilisi on palju. Seetõtu teeme ettepaneku Metsakasti külaväljakule rajada korvpalliväljak. Olgu siis 3×3 (ehk poolväljak) või täismõõtmetes, sõltuvalt kaasava eelarve võimalustest.

Täna käivad korvpallihuvilised mängimas Randveres, mis asub mitme kilomeetri kaugusel. Oleks väga kena, kui ka meie oma külas on korvpalliplats.

Rajada tuleb väljaku aluspõhi, millele saaks asetada plastkate. Sarnased plastväljakud on olemas Viimsi ja Püünsi koolide juures ning Mõisapargi jalgpalliväljaku kõrval parklas.

Ettepaneku maksumus: 50 000 eurot.

Ettepaneku autor: Sandra Metsis.

Metsakasti korvpalliväljak

Metsakasti kõige lähim korvpalli väljak on Randveres (mis on ka hetkel remondis) 4km kaugusel. Kuna suvel Metsakasti kanti bussid peaaegu ei käi, siis see teeb Randveresse saamise keeruliseks. Metsakasti küla ja lähiümbruses puudub korvpalli sportimiseks vajalik taristu. Kuna Metsakasti külla on tekkinud noorperesid lastega, kes on huvitatud korvpalliga tegelemiseks, siis piirkonda on tekkinud vajadus kaasaaegse korvpalliväljaku rajamiseks. Metsakasti külas on avalik muruplats (89001:001:0670), kuhu mahuks korvpalliväljak.

Ettepaneku maksumus: 50 000 eurot.

Ettepaneku autor: Kevin Kolukanov.

Randvere – Metsakasti ujumiskoht

Randvere ja Metsakasti küla elanike jaoks asub parim avalik supluskoht Kaevuaia tee lõpus oleva muuli kaudu. Kinnistu 89001:001:1662, nimega Roostiku rand. Teine hea ujumiskoht on ka Niinepuu tee lõpus asuv muul kuid paljudele Randvere ja Metsakasti elanikele jääb see juba liialt kaugele Muuga poole. Kaevuaia tee ujumiskoht on suviti väga rohke kasutusega. Merepõhi on seal suurepärane – üsna puhas liivapõhi kaugele merele välja. Samuti puuduvad seal segavad suuremad veealused kivid, nagu näiteks Haabneeme rannas. Ka vesi läheb seal sügavaks üsna pikkamisi, mis teeb supluskoha eriti sobivaks lastele ja lastega peredele. Seega suurepärane supluskoht, kui ei oleks ainult ühte suurt probleemi. Esimesed paarteist meetrit vetteminekut on äärmiselt ebameeldivad. Põhi on hästi mudane ja selleks, et jõuda liivikuni, peab sumpama läbi mudase rannaserva. See looduslik olukord on aastaid olnud muutumatu, veidi varieerudes vee seisust olenedes mõne meetri võrra aga alati on enne suurepärast liivapõhja meres väga ebameeldiv mudane ala rannas. Paljude külaelanikega on juba aastaid jutuks olnud, et olukorra saaks lihtsalt lahendada käigurajaga merre, mis muudaks antud supluskoha suurepäraseks. 

Ettepaneku maksumus: 6892 eurot.

Ettepaneku autor: Erki Tiiman.

Tammneeme sadama süvendamine

Tammneeme sadama taastamise eesmärgiks on pakkuda viimsilastele aadressil Mereääre tee 11 vaba aja veetmiseks turvaline merelepääs. Selleks on vallavalitsusega sõlmitud ka avaliku kasutamise servituudi lepingud. Projekteerimist ja ehitusluba on kogukond finantseerinud omavahenditest, nüüd kutsume rannarahvast üles ühiselt süvendama merelise juurdepääsutee hinnangulise maksumusega 50.000 eurot.

Viimsi on rannarahva kultuuri, traditsioonide ja ajaloo hoidja ning eestkõneleja ja arendaja. 2019. aastal oli meie valla elanike omanduses 871 jahti ja mootorpaati. Tõenäoliselt ületab see viie aastaga 1.500 piiri. Arvestades, et veespordiga tegeldakse perekonniti, puudutab valdkond ligikaudu 25% valla elanikest. Tegusate inimestega vallas on tähtis ka nende vara kaitse, sh. paatide turvaline sildumine, ohutus ning merepääste.

Kasvavaks trendiks on individuaalturism ning lähtudes Viimsi valla geograafilisest asendist, pikast rannajoonest ja saartest on oluline arendada väikesadamate võrgustikku ning lõimida saarte- ja mandriturism Viimsi kujundamisel veeturismi tõmbekeskuseks.

Tammneeme on sadamale hea asukoht. Küla on kaitstud valdavate läänetuulte ja ka põhjakaarte tuulte eest. Asukoht lahe vasakul kaldal hoiab maakera pöörlemise suuna tõttu vee liikumas ning lahe põhi on kõvast savist, mitte liikuvast liivast.

Ettepaneku maksumus: 50 000 eurot.

Ettepaneku autor: Alo Tamm.

Ujumise ja vettehüppe ujuvplatvormid Haabneeme lahte 

Paigaldada Haabneeme lahte merepõhja ankurdatult ja redeliga varustatud pontoonidel olevad platvormid, millelt saab vette hüpata. Nii on laiendatud valla keskrannas erinevad veelised tegevused ja rekreatiivsed tegevused. Talvel saab sillad kaldale tuua. Võib panna 2-3 tk Haabneeme lahte aga võib mõne panne ka mujale valla supluskoha lähistel olevasse lahte. Kaasnev kulu on rajatiste vette ja kaldale teisaldus ja mõne aasta tagant hooldus.

Ettepaneku maksumus: 45 000 eurot.

Ettepaneku autor: Alar Mik.

Vabaajakeskus täiskasvanutele 

Kui on olemas noortekeskus ja ka päevakeskus pensioni ealistele, siis kus saaksid käia need vahepealsed inimesed, kes enam võib-olla nii väga diskoteeki minna ei taha, aga päevakeskuse jaoks ilmselgelt liiga noored.

Meil on idee luua Viimsisse koht, kus saaks aega veeta ja lihtsalt olla. Nädala sees korraldaks erinevaid üritusi – mälumänguõhtuid, kaardi- ja lauamängude õhtuid, erinevaid töötubasi ja koolitusi. Samas oleks olemas hea söök ja jook. Päevasel ajal oleks avatud söögikohana. Reede ja laupäeva õhtuti mõnus muusika, et saaks soovi korral ka jalga keerutada. Erinevad teemapeod.

Reaalsus on see, et sellist kohta pole. On huviringid, on pubi, aga kombineeritud ajaveetmisvõimalus on puudu ja selle koha tahame me nüüd täiskasvanutele luua. Koht kus saaks lihtsalt olla, koos sõpradega või hoopis uusi tuttavaid leida. Soov oleks pakkuda mõnusat ajaveetmisviisi siinsamas Viimsis. Asukohaks oleme hetkel valinud ruumid, kus varem asus Viimsi Market (CityAlko peal).

Ettepaneku maksumus: 50 000 eurot.

Ettepaneku autor: Erle Meresmaa.

Viimsi Discgolfipargi muutmine/korrastamine

Muuta Viimsi DiscGolfipark professionaalsele tasemele, et viia läbi
seal kõrgetasemelisi võistlusi, näiteks Eesti Discgolfi karikasarja. Lisaks muuta
olemasolevaid radu lühemaks, et ka harrastajatel oleks võimalik mängida lihtsustatud
rada.

Viimsi DiscGolfi Park on ainuke täis mõõdus Discgolfi park antud piirkonnas ja väga populaarne nii kohalike kui ka Tallinnas elavate inimeste osas. Hetkel on raja valmimisest möödas omajagu aastaid, kuid rajal pole läbi viidud ühtegi uuenduskuuri ega koristamist mahakukkunud puudest ja okstest, samuti on väljas palju ohtlike kände.

Peale idee teostust saaksid hakata ka ümberkaudsed koolid tegema rajal näiteks kehalise kasvatuse tunde. MTÜ Overstable korraldab juba seal iganädalaselt nädalamänge ning paar korda aastas ka suuri PDGA (Professional Discgolf Association) tasemega võistlusi. Eesmärgiks on 2023 aastal viia Viimsi rajal läbi üks Eesti Discgolfi Liidu Karikasarja etapp ning kandideerida 2024 Eesti Talviste Meistrivõistluse korraldamisel.

Ettepaneku maksumus: 22 500 eurot.

Ettepaneku autor: MTÜ Overstable.

Kõikide esitatud etteopanekutega saab detailsemalt tutvuda Volis keskkonnas. Kaasava eelarve ideede avalik hääletus toimub tänavu novembris.

Tunnuspilt: kollaaž kaasava eelarve ideede visuaalidest.

Loe samal teemal:

Juunis esitati kaasava eelarve konkursile 2 ideed” 

Viimsi Uudised

Jaga: