Kogukondade Viimsi soovib rakendada kaasavat eelarvet

Viimsi vallavalitsuse 2020. aasta eelarve projektile oli võimalik parandusettepanekuid esitada kuni 20. novembrini.

Valimisliit Kogukondade Viimsi esitas eelarvele muuhulgas parandusettepaneku rakendada ka Viimsis kaasava eelarve protseduuri.  Konkreetne ettepanek on korraldada 2019. aasta detsembris Hooandja platvormil Viimsi valla elanike küsitlus, mille käigus on vallakodanikel võimalik teha omapoolseid ettepanekuid 42 890 euro suunamiseks valla huvides tegutsevatele MTÜ-dele, seltsidele või kodanikuinitsiatiividele.

Ettepanek on eraldada raha kaasava eelarve rakendamiseks Viimsi valla propagandakulutuste vähendamise arvelt.

Kaasavat eelarvet on senini kasutatud kümnetes Eesti omavalitsustes, andmaks kohaliku kogukonna liikmetele võimalusi toetada mõnd avalikku huvi teenivat projekti või investeeringut.

Viimsi Uudised

Jaga: