Kogukondade Viimsi toimekas aasta 2019

Valimisliidu Kogukondade Viimsi esindajad Ants Erm ja Ivo Rull osalesid lõppeval aastal Viimsi volikogu töös kõige aktiivsemalt.

2019. aastal toimus kokku 10 volikogu istungit ning Kogukondade Viimsi saadikud osalesid neist üheksal.

Arupärimisi esitas Ivo Rull 16 ja Ants Erm 11 korral, neist 10 ühiselt.

Ants Erm esitas küsimusi 29 korral ning tegi 7 ettepanekut ja esitas 6 repliiki.

Ivo Rull esitas küsimusi 42 korral ning tegi 4 ettepanekut ja esitas 13 repliiki.

Erm pidas volikogus neli ja Rull ühe kõne.

Ants Erm osales volikogu revisjonikomisjoni esimehena kõikidel komisjoni istungitel. Ivo Rull võttis keskkonna- ja heakorrakomisjoni aseesimehena samuti osa kõikidest komisjonide istungitest.

Kogukondade Viimsi pikaajalise surve toimel hakati tänavu oktoobrist tegema volikogu istungitest veebiülekandeid. Detsembris võeti Kogukondade Viimsi ettepanekul vastu otsus hakata Viimsi vallas rakendama kaasavat eelarvet.

Kogukondade Viimsi tegutses aktiivselt ka väljaspool volikogu. Septembris organiseeriti jalgrattamatk Tammneeme metsade kaitseks, mille korraldamisse panustasid tugevalt Andres Jaanus, Andres Loorand, Tarmo Maasel, Ingrid Käo jmt.

Eeskätt Martin Kadaku initsiatiivil esitatati mitmeid teabenõudeid ja Svetlana Kuusingu eestvõttel tõstatai Viikjärve sadevee juhtimisega kaasnevad probleemid

Novembris algatas Ivo Rull petitsiooni vallavanem Laine Randjärve tagasiastumise nõudega, millele kirjutas alla 634 inimest.

 Viimsi Uudised

Jaga: