Kogukondade Viimsis soovib vallavanemalt selgitusi vallaettevõtete aktsia- ja osakapitali suurendamise kohta

Viimsi vallavolikogu 11. juuni istungil esitasid Kogukondade Viimsi esindajad Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull arupärimise vallavanem Illar Lemettile (Reformierakond) seoses vallaettevõtete aktsia- ja osakapitali suurendamisega.

Toome järgnevalt arupärimise teksti ära täismahus ja muutmata kujul:

 “16. jaanuaril 2024 aastal kiitis volikogu koalitsioon heaks vallavalitsuse ettepanekud muuta AS Viimsi Vesi põhikirja muuhulgas eesmärgiga suurendada ettevõtte aktsiakapitali ning OÜ Viimsi Halduse põhikirja muuhulgas suurendada ettevõtte osakapitali.

Vastavalt volikogu otsusele sai Vallavalitsus volituse tõsta AS Viimsi Vee aktsiakapitali 3,3 miljoni euro võrra 1,5 miljonilt kuni 4,8 miljoni euroni ning OÜ Viimsi Halduse osakapitali tõsta ca 18 miljoni võrra 6,15 miljonilt kuni 24 miljoni euroni.

AS Viimsi Vee aktisakapitali suurendamise vajadust põhjendati volikogu otsuse dokumendis sõnastusega: „arvestades vajadust täiendavateks sissemakseteks valla huvides investeeringute tegemiseks tuleb muuta aktsiaseltsi põhikirja”.

OÜ Viimsi Halduse osakapitali suurendamise vajadust põhjendati volikogu otsuse dokumendis sõnastusega:„..ei ole vajaduse korral võimalik osakapitali täiendavate sissemaksetega enam suurendada…“.

Seega mõlema ettevõtte puhul toimub aktsia ja/või omakapitali suurendamine sissemaksetega.

Volikogu istungil antud selgituste kohaselt on sissemaksete tegemine AS Viimsi Vee aktsiakapitali ja OÜ Viimsi Halduse osakapitali suurendamiseks vajalikud selleks, et teostada valla huvides tehtavaid investeeringuid.

Volikogu istungi 14.05.2024 päevakorra punkti 1 „Viimsi valla 2023. konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine“ dokumentatsioonist on leitav info, et konsolideerimisgrupi ettevõtetel on varasemate perioodide jaotamata kasumit ca 27 miljonit eurot. AS Viimsi Vee majandusaasta-aruande alusel moodustab konsolideerimisgrupi ettevõtete jaotamata kasumist suure enamuse AS Viimsi Vesi jaotamata kasum.

Eelnevast lähtuvalt soovime Teilt vastuseid järgmistele küsimustele:

  1. Miks viiakse AS Viimsi Vee aktisakapitalis suurendamine läbi täiendavate sissemaksetega, kui ettevõttel on enam kui 20 miljonit varasemate perioodide jaotamata kasumit ning aktsiakapitali suurendamist oleks võimalik teostada ka fondiemissiooniga?
  2. Miks ei viida OÜ Viimsi Halduse osakapitali suurendamist läbi fondiemissiooniga?
  3. Miks ei anta AS Viimsi Veele või OÜ Viimsi Haldusele laenu valla jaoks vajalike investeeringute tegemiseks nagu seda anti 100 000 euro ulatuses OÜ Viimsi Haldusele Randvere kooli ehitustööde lõpetamiseks 12.09.2023 toimunud volikogu istungil päevakorra punktis 2? Laen oleks selgem ja läbinähtavam ning laekuks ka Valla eelarvesse tagasi.
  4. Kui suures summas on AS Viimsi Veele aktsiakapitali ja OÜ Viimsi Haldusele osakapitali sissemakseid tehtud ning milliste investeeringute kulude katteks?

Vastuseid esitatud küsimustele soovime arupärimise saajalt kirjalikult vastavalt sätestatud korrale ning suuliselt järgmisel volikogu istungil.”

Tunnuspilt: tehisintellekti genereeritud visuaal (freepik.com).

Loe samal teemal:

Tugevalt kapitaliseeritud valla vee-ettevõte tõstab hindu”

Eviko pakrotis, Viimsi Haldus jääb ilma ligi 425 000 eurost”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: