Kuhu on jäänud Tammede park?

Viimsi Uudiste toimetusele saatis lühikese kirja Haabneeme elanik Peeter T.

„Hea toimetuserahvas! Kuidagi väga vaikseks on jäänud jutud Viimsisse tammede rajamise teemal. Uurige, miks seda ei tehtud ei Eesti 100. sünnipäevaks ega pole tehtud tänaseni? Kas tõesti oli tegemist järjekordse vaid sooja hingeõhku sisaldava valimislubadusega?“

Toimetus pani kokku ülevaatliku kronoloogia sellest teemast:

  • Väljavõte dokumendist „Viimsi valla heakorra ja haljastuse arengukava aastateks 2018 – 2020“: „Detailplaneeringud, millel on haljastuse valdkonnale oluline mõju: Haabneeme alevikus, Tammepõllu teega põhjas piirneva reformimata riigimaa detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on luua maa-alale maksimaalselt tasakaalus ja olemasoleva ümbruskonnaga arvestav avalik ruum, kuhu lisaks riigigümnaasiumile võiks tulevikus rajada ka multifunktsionaalse spordihoone, valla arengukeskuse ja kaks ärihoonet kohalikele elanikele mõeldud teenuste pakkumiseks. Kogu planeeringuala muudab terviklikuks ca 5 ha suurune pargiala, kus oma koha leiaksid nii laste mänguväljak kui ka koertele mõeldud mänguala, aga samuti vabaõhu ürituste läbiviimiseks mõeldud ala.28 Planeeritud pargiala, nn Tammede pargi maastikarhitektuurse lahenduse leidmiseks viidi Eesti Maastikuarhitektide Liidu kaasabil 2017 sügisel läbi ideekonkurss. Žürii valis parimaks töö nimega „Tõru“, autor Lootusprojekt OÜ.“
  • Veebruaris 2018 auhinnati pidulikult Tammede pargi maastikuarhitektuuri konkursi võitjaid Siim Lootust ja Kadri Uuseni. Nende võidutööd „Tõru“ premeeris Eesti Kultuurkapital 5000 euroga. Vallavalituse häälekandja Viimsi Teataja kirjutas auhindamist kajastades muuhulgas: „Tammede park saab teoks Eesti riigi 100. sünniaastal…“ (VT 09.02.18)
  • 6.veebruaril 2018 kirjutab toonane Viimsi vallavanem Siim Kallas oma Facebookis: „Viimsis pole kunagi varem tehtud maastikuarhitektuuri konkurssi. Pole ammu rajatud uut parki. Nüüd see tuleb – „Tammede park“. On siiralt hea meel, et täna avalikustatud võidutööga „TÕRU“ tekib keskusesse kaunis puhkeala, mis koos rajatava riigigümnaasiumiga moodustavad ühe terviku. Tänan kõiki pargi rajamise eestvedajaid, Eesti Kultuurkapitali ning Eesti Maastikuarhitektide Liitu, žürii liikmeid ja loomulikult võidutöö autoreid arhitektuuribüroost Lootusprojekt OÜ. On, mida oodata!“
  • Novembris 2018. kuulutas Viimsi vallavalitsus välja riigihanke Tammede pargi rajaja leidmiseks. Hanke ülemmääraks oli seatud 800 000 eurot. Hange ebaõnnestus, kolme esitatud pakkuja hulgast mitte ühegagi lepingut ei sõlmitud.
  • Uut riigihanget Tammede pargi rajamiseks pole senini välja kuulutatud.
  • Jaanuaris 2020 avati riigigümnaasiumi taga 4,3 hektari suurusele Tammede pargi territooriumil paarisajaruutmeetrine koerte jalutusplats.

Seda, kui kaua tuleb viimsilastel veel Tammede parki oodata ning miks antud parki hoolimata hoogsatest lubadustest Viimsisse ikkagi tehtud pole, selgitame meie portaali edasistes lugudes.

Tunnuspilt: väljavõte dokumendist „Tammede pargi maastikulahenduse ideekonkurss“ (2018)

Viimsi Uudised

Jaga: