Rannarahva muuseumi juht udutab

Viimsi Uudised sai Rannarahva muuseumi juhile saadetud konkreetsetele küsimustele väga omapärased vastused.

Toimetus saatis 12. septembril Rannarahva muusemi juhatajale Janek Šafranovskile järgmise päringu:

“Eesti Muuseumiühing on teinud pöördumise kohalike omavalitsuste poole seoses muuseumitöötajate palgatasemega: Eesti Muuseumiühingu kiri kohalikele omavalitsustele muuseumitöötajate palgataseme teemal .

Antud pöördumisest lähtuvalt palume Teilt vastuseid järgmistele küsimustele:

  1. Kui palju töötab praegu Rannarahva muuseumis inimesi, kelle palgatase jääb alla kultuuritöötajate riiklikule miinimumpalgale 1600 eurot?
  2. Kas Rannarahva muuseumi juhatajana toetate Eesti Muuseumiühingu ettepanekut ühtlustada kohalike omavalitsuste hallatavates muuseumides muuseumitöötajate palga miinimumtase riiklikult kehtestatud kultuuritöötajate miinimumtasemega?

14. septembril saatis muuseumijuht vastuse:

„Tänan küsimuse eest! Mul on hea meel, et tunnete huvi muuseumitega seonduvaga! Muuseumiühingu kirjas on mõisted väga lihtsustatud ja võivad tekitada kõrvalseisjatele valesti mõistmist. Sestap on minu kommentaar järgmine:

Kultuuriministeerium ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon (TALO) sõlmivad igal aastal kokkuleppe, mis käsitleb Kultuuriministeeriumi haldusalas töötavate kõrgharidusega kultuuritöötajate (ja nendega võrdsustatud spetsialistide) alampalgamäära. Kõrgharidusega kultuuritöötajate alampalgamäära on püüdnud järgida ka erinevad teised riiklikud- ja mitteriiklikud kultuuriasutused. Ka SA-l Rannarahva Muuseum on olnud sama eesmärk ja praegu on need töötasud nimetatud kokkuleppes sätestatuga kooskõlas. Laiemas mõttes olen Eesti Muuseumiühingu kirjas väljatooduga ning ettepanekuga muidugi päri. Samas on Eestis nii mõnigi tore muuseum, kus peamiseks probleemiks on eksistents ja kestmine üldse. Suureks toeks, eriti väikestele muuseumitele, on see, kui inimesed neid rohkem üles leiavad ja külastavad. Igas muuseumis saab leida enese jaoks midagi harivat ja põnevat ning samas anda panus meie kultuuri kestmisele. Külastagem muuseume!“

Tunnuspilt: Rannarahva muuseumi hallatav Viimsi vabaõhumuuseum (Erki Lilleoksa foto).

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: