SUUR LUGU: kaotatud kohtuvaidlus kergendab Valdur Kahro kukrut enam kui 15 000 euro võrra

4.detsembril väljastas Riigikohtu tsiviilkolleegium määruse, millega jättis Valdur Kahro kassatsioonkaebuse Priit Tammeraidi vastu menetlusse võtmata ning ka kassatsiooniastme menetluskulud Kahro kanda.

 

Seega jõustus lõplikult tänavu septembris Tallinna Ringkonnakohtu tehtud ostus, mille kohaselt Kahro hagi Tammeraidi vastu tuleb jätta rahuldamata ning kõik kahes kohtuastmes tehtud menetluskulud tuleb jätta Kahro kanda.

Valdur Kahro kaebas 2021. aasta lõpus Priit Tammeraidi  kohtusse ebaõigete väidete ümberlükkamise, varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise ning lisanduva viivise nõuetega. Valdur Kahrot esindas kohtuvaidluses  Robert Sarve advokaadibüroo advokaat Märt Mürk.

Kahro soovis, et Tammeraid lükkaks ümber 9.aprilll 2020 Maalehes ilmunud lause: „Prangli saarel suvekodu omav Priit Tammeraid ütleb aga otse välja, et Prangli saar on Valdur Kahrole muutunud omamoodi abimajandiks – nii nagu Kahro vallavalitsuses räägib, nii seal ka asju otsustatakse“ ( loe: Jokk Viimsi valla moodi: ärimees ja volikogu liige Valdur Kahro tegutseb Prangli saarel justkui isiklikus kuningriigis).

Ühtlasi soovis Kahro, et Tammeraid korvaks kõik tema menetluskulud (riigilõivud ja õigusabi kulud) ning mittevaralise kahju.

Priit Tammeraid, keda kohtuvaidluses esindas advokaat Peeter Malve, lükkas kõik Valdur Kahro nõuded tagasi ning nõudis viimaselt enda menetluskulude hüvitamist.

Harju Maakohtus saavutas Valdur Kahro osalise võidu. Kohus leidis, et Tammeraid peab Viimsilaste Facebookis tegema avalduse, et on esitanud Valdur Kahro suhtes ebaõige väite, juskui olnuks Kahro seotud looduskeskkonna kahjustamisega. Samuti pidanuks Tammeraid ümber lükkama Maalehes avaldatu, et Prangli saar on muutunud Kahro abimajandiks ja Kahrol on vallavolikogus otsustusõigus asjade käigu üle. Lisaks mõistis Harju Maakohus Tammeraidilt Kahro kasuks välja 1179 eurot menetluskulude katteks, kuid jättis rahuldamata Kahro mittevaralise kahju nõude ligi 5000 euro ulatuses.

Priit Tammeraid kaebas Harju Maakohtu otsuse edasi Tallinna Ringkonnakohtusse, kus saavutas omakorda septembris Kahro üle täieliku võidu. Detsembri alguses kinnitas selle võidu lõplikult jõustunud lahendiks Riigikohtu tsiviilkolleegium.

Viimsi Uudistele teadaolevalt on Valdur Kahro kulutanud kõikides kohtuastmetes nii õigusabile kui riigilõivudele kokku üle 11 500 euro. Priit Tammeraidi vastavad kulud jäävad ligi 3700 euro juurde.

Kuigi lõplik kulude jaotamise otsus pole veel Tallinna Ringkonnakohtu poolt tehtud, saab prognoosida Valdur Kahro kanda jääva kulude kasvu üle 15 000 euro.

                                                Menetlusosaliste kommentaarid

Toimetus pöördus mõlema menetlusosalise poole kommentaaride saamiseks lõppenud kohtuprotsessi kohta. Esimesena saatis vastused Priit Tammeraid:

“Advendinädalad on suurepärane aeg end kiirest tempost välja lülitada ning tegeleda veidi enesekaemusega. Eks see võimalus on nii minul kui Valdur Kahrol. Kindlasti oli mul sellest kohtuvaidlusest palju õppida ja ma olen siiralt tänulik selle võimaluse eest kõigile asjaosalistele.

Pean tunnistama, et minu jaoks ei olnud üllatus Valduri katse esitada Riigikohtu lahendi peale kassatsioonkaebust ja tegelikult ka mitte Riigikohtu otsus kassatsioonkaebuse menetlusse mittevõtmise osas. Loodan, et käesoleva kohtuvaidluse käigule ja tulemusele saab hageja iseloomustamiseks viidata ka tema teise käimasoleva tsiviilvaidluse raames. Valdur esitas minu osas kohtuvaidluse käigus meediale minu kohta ebaõigeid väiteid ja ebakohaseid hinnanguid, mille lükkas ümber täna juba kehtiv kohtulahend. Seega olen hetkel alles otsustamas, kas esitan antud teemal omapoolse hagi. Valduril on juba tugev tsiviikohtu kogemus ja ka õigusabi pakkuva meeskonnaga töised suhted, kuidagi kahju oleks seda raisku lasta,” kommenteeris Tammeraid.

Toimetus palus Valdur Kahrol vastata järgmistele küsimustele:

  1. Kui suured olid Teie menetluskulud kassatsioonkaebuse koostamisel ja Riigikohtule esitamisel?
  2. Millised on olnud Teile kohtuasja 2-21-17420 kogu menetluse peamised õppetunnid?

Palutud tähtajaks Kahrolt vastuseid ei laekunud, kuid toimetus on valmis need avaldama niipea kui vastused saabuvad.

Tunnuspilt: kuvatõmmis 09.04.2020 Maalehes ilmunud artiklist.

Loe samal teemal:

Jokk Viimsi valla moodi: ärimees ja volikogu liige Valdur Kahro tegutseb Prangli saarel justkui isiklikus kuningriigis”

SUUR LUGU: Priit Tammeraid saavutas ringkonnakohtus võidu Valdur Kahro üle”

Kuu-uurija: esimese astme kohus rahuldas osaliselt Kahro hagi, Tammeraid kaebab edasi”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: