SUUR LUGU: kas kummalised parkimistrahvid viitavad poliitilisele kättemaksule?

Pühapäeva 1. mai kevadpühal võõrustas viimsilane Kristian Potsepp oma Tammneeme kodus külalisi.

Kuna kõikide külaliste autod ei mahtunud majahoovi ära, pargiti majaperemehe tööauto ning kahe külalise autod kinnistu ette, Tammneeme tee ning maja aia vahelisele haljakule.

Tegemist on ametlikult valla maaga, kuid selle loomise ja korrashoiuga (mulla toomine, muru külvamine, muru niitmine, lehtede koristamine jm) on tegelnud majaomanik ise. Kuna Kristian Potsepp hindab oma küla ilu ja turvalisust, on ta haljakule istutanud mitu ilupuud ning paigaldanud oma aia nurga 45 kraadi alla, et tee ristmikul oleks parem vaateväli autojuhtidele ning liiklemine külaelanikele ohutum.

Keset pühapäevast päeva, 1. mail kevadpühal kl 15 ajal, ilmus Kristian Potsepa aia taha Viimsi vallavalitsuse järelevalveinspektor Rain Pärnaste, kes pildistas seal haljakule pargitud kolme autot.

5. mail saatis Pärnaste välja kolm sisult identset trahviteadet, millega määrati kõigile kolmele haljakule pargitud auto omanikule 20-eurosed hoiatustrahvid. Kuna 1. mai on riigipüha, pidid Viimsi maksumaksjad vallaametniku taolise pingutuse hüvitama kahekordse töötasuga.

Kristian Potsepp oli saadud trahvinõudest väga pettunud ning saatis Viimsi vallavalitusse nõude hoiatustrahvi tühistamiseks. 6. mail sai ta vastuse vallavalitsuse järlevaleveosakonna juhataja Karin Mägilt, mille avaldame siiskohal täismahus ja muutmata kujul:

„Tere!

Kontrollisin järelevalveametniku poolt vormistatud dokumente ja fotosid. Fotodelt nähtub üheselt, et sõidukid pargivad vallale kuuluva teemaa haljakul. Tegemist võib küll olla Teie maja esisega, aga mitte Teie kinnistuga.

Viimsi inimestelt on varasemalt tulnud järelevalveosakonnale  palju kaebusi, et pargitakse teemaa haljasaladel ja seetõttu näevad need inetud välja, mis on ju ka tõsi. Majade ees olevad haljasalad ei ole mõeldud inimestele ja nende külalistele parkimiseks. Parkimise peaks suutma korraldada kas oma kinnistul, või kinnistule sissesõidu tee osal. Oleme sellest ka varasemalt Viimsi Teataja artiklite vahendusel teavitanud, aga see ei ole märkimisväärset mõju avaldanud.

Liiklusseaduse (LS) § 21 lg 2 p 12 kohaselt ei tohi sõidukit peatada haljasalal ilma selle omaniku nõusolekuta. LS sätestab, et keelatud on sõiduki peatamine haljasalal, seda enam siis on keelatud seal parkimine. Vallal ei ole ka tulevikus plaanis anda üldist luba haljasaladel peatumiseks ja parkimiseks kuna see riivab silma ja põhjustab rahulolematust.

Mis puudutab asjaolu, et Teie hoolitsete oma aia taga asuva valla maatüki eest, siis see on Teist kena ja tänan selle eest, aga see ei ole valesti parkimisega kuidagi põhjuslikus seoses ja ei võimalda trahviotsust tühistada. Reeglina on omavalitsuste poolt pandud elanikele heakorra eeskirjaga koormis oma aia tagune teemaa ala hoida korras. Viimsi vald ei ole seda praktikat rakendanud. Seetõttu ja lähtuvalt asjaolust, et niitmise ja korrashoiu prioriteedid lähtuvad teede seisundinõuetest, ei jõua vald iga inimese kinnistuni sellise tihedusega nagu elanik seda võib-olla ootaks. See läheks maksumaksjale ilmselgelt ka liiga kalliks.

Tulenevalt eespooltoodust jääb Teie taotlus trahviotsus tühistada rahuldamata ja palun edaspidi austada kehtivat õigust ning Viimsi valla, kui maaomaniku soovi poriseks sõitmata haljasalade säilimisele.

Viisakus algab meist endist

Soovin Teile rahulikku päeva jätku ja loodan, et minu selgitused võimaldavad Teil paremini mõista kujunenud olukorda“.

Milline on olukord haljakutel parkimisega mujal Viimsis?

Viimsi Uudiste toimetuse liikmed on täheldanud, et tegelikult toimub massiline parkimiskorra rikkumine igal laupäeval Viimsi Vabaõhumuuseumi esisel. Kus hoolimata teeseravas olevast parkimist keelavast kollasest joonest seisavad kümned autod sõidutee ja kõnnitee vahelisel haljasribal. Põhjuseks asjaolu, et taluturu müüjatele ja külastajatel olemasolevas väikeses parklas parkimiskohti ei jätku. Viimsi Uudistele teadaolevalt pole Vabaõhumuuseumi esisel pargitud autodele hoiatustrahve tehtud.

Vaata galeriid 7. mail Vabaõhumuuseumi esisele pargitud sõidukitest:

Vaata 7. mai lõuna ajal Vabaõhumuuseumi esisel parkimises toimunut ka videost:

 

Kristian Potsepp tegi trahvimise juhtumist ka postituse Facebook gruppi Viimsilased ja Tammneeme külaelanikud, et teada saada, kas teisi on ka puhkepäeval trahvitud ning mis rahvas sellises käitumisest valla poolt arvab.

„Hoiatus kogu Viimsi rahvale, Viimsi vald trahvib oma eramaja ees parkivaid autosid! Olge valmis trahviteadeteks, isegi külaline sai trahvi, kes maja ees parkis. Viimane lolluse tipp!!! #postimees #delfi #päevaleht #õhtuleht #reporter #pealtnägija #äripäev #err”.

Postitus tekitas palju vastukaja, aga antud loo kontektsis on kõige olulisem, et millegipärast pidas vajalikuks teemat kommenteerida ka Viimsi abivallavanem Alar Mik (Reformierakond).

Mõned väljavõtted Alar Miku paljudest postitustest Kristian Potsepa poolt algatatud lõimes (tsitaatides kirjavead parandamata):

“Oleme alustanud senisest põhjalikumat tööd selle nimel, et parkimist reguleerida ja parkimiskultuuri paremaks saada. Selle tulemusel parane heakord, liikluskord ja liiklusohutus.”

“Me saame aastas sadu teateid segavatest jm autodest. Teehooldusel jääb ühel õhtul kümneid autosid ette. Ja töö on takistatud. Ja see võib kõlada uskumatuna aga nii palju on ka neid, kes ei viitsi väravat avada ja jätavad aia taha või teele. Mina sellest aru ei saa. Eesmärk on, et vald oleks korras, kaunis, turvaline, ohutu, hea parkimiskultuuriga.“

Kuvatõmmis Viimsilaste Facebookist toimunud diskussioonist.

Võimalik, et abivallavanem Mik tegi lihtsalt Viimsilaste grupis nende avaldustega endale poliitilist reklaami. Aga hüpoteetiliselt on olemas ka variant, et ta ei suutnud varjata kahjurõõmu. Sest Kristian Potsepp on Viimsi volikogu liikme Kristel Menningu (EKRE) vend.

Siikohal tuleb meenutada, et tänavu veebruaris tsenseeris Alar Mik olulises osas Kristel Menningu seisukohti Viimsi Teatajas ilmunud artiklis valla uue üldplaneeringu teemal.  Menning esitas seepeale Mikule märtsis arupärimise ning aprillis juba nõude ebaõigete andmete ümberlükkamiseks ja kahju hüvitamiseks. Mille peale mai alguses ilmus Viimsi Teatajas Miku sulest temaatiline täpsustus.

Pöördusime antud loos selgituste saamiseks ka Kristian Potsepa poole:

Viimsi Uudiste toimetus vaatas laupäeval 7. mail lisaks Vabaõhumuuseumi esisele ringi ka mujal vallas ning tuvastas ohtralt sõiduautosid, mida võiks samuti tabada valla järelevalveametnike karm kviitung.

NB! Viimsi Uudiste toimetus ei jaga seisukohta, et fotodel olevate sõidukite juhte tuleks trahvida. Kuid Viimsi vallavalitsuse hoiaku kohaselt peaks taolisi parkimisi karistama hoiatustrahvidega.

Vastuseks käeoleva loo pealkirjas esitatud küsimusele kinnitab Viimsi Uudiste toimetus pühalikult, et meil puuduvad faktid sellele kohta, nagu oleks Alar Miku korraldusel tehtud Kristel Menningu vennale ja tema külalistele hoiatustrahvid. Nagu iga mõtlev lugeja ise aru saab, on eelnevaga kõik vastavad hüpoteesid kummutatud.

Tunnusfoto: Kristian Potsepa poolt hooldatud majaesine haljak, kus tema ja ta külaliste autod parkimise eest ootamatud trahvinõuded said.

Loe samal teemal:

Kristel Menning esitas Alar Mikule arupärimise tsensuuri kohta Viimsi Teatajas”

Viimsi Uudised

Jaga: