AJAPEEGEL: vaata, kes Tammelaane DP hääletusel osalesid ja kuidas hääletasid

Avaldame taas esmakordselt 28. aprillil 2020 Viimsi Uudiste ilmunud loo Tammelaane DP kehtestamisest.

Tänase Viimsi vallavolikogu e-istungi keskmes oli kahtlemata päevakorrapunkt nr. 15 ehk Tammelaane DP kehtestamine.

Antud päevakorrapunkti ametlik formuleering oli „Volikogu otsuse eelnõu: Randvere küla, kinnistu Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu kehtestamine (lihthäälteenamus). Ettekandja abivallavanem Margus Kruusmägi“.

Juba enne tänase volikogu istungi algust teatas volikogu liige Oksana Šelenjova kirjalikult, et ei saa täna osaleda. Ka volikogu liige Janek Murakas teatas eelnevalt kirjalikult, et saab osaleda vaid istungi alguses.

Kl 16 alanud istungi alguse ajal oli volikogu liikmete osalus järgmine.

Kohal olid: Riina Aasma, Tanel Einaste, Ants Erm, Kristjan Jõekalda, Raivo Kaare, Valdur Kahro, Siim Kallas, Mari-Ann Kelam,Taavi Kotka, Oliver Liidemann, Taivo Luik, Janek Murakas, Urve Palo, Priit Robas, Ivo Rull, Madis Saretok, Aivar Sõerd, Raimo Tann, Jan Trei, Hannes Võrno.

Puudus: Oksana Šelenjova.

Kl 18. 21  alanud Tammelaane DP hääletuse ajal oli volikogu liikmete osalus järgmine.

Kohal olid: Riina Aasma, Tanel Einaste, Ants Erm, Kristjan Jõekalda, Raivo Kaare, Valdur Kahro, Siim Kallas, Mari-Ann Kelam, Taavi Kotka, Oliver Liidemann, Taivo Luik, Urve Palo, Priit Robas, Ivo Rull, Madis Saretok, Raimo Tann, Jan Trei, Hannes Võrno.

Puudusid: Janek Murakas, Aivar Sõerd, Oksana Šelenjova.

Vahetult enne hääletust taandas ennast arutelust ja hääletuselt Priit Robas.

POOLT HÄÄLETASID (9)

Riina Aasma

Tanel Einaste

Kristjan Jõekalda

Valdur Kahro

Siim Kallas

Taavi Kotka

Urve Palo

Raimo Tann

Jan Trei

VASTU HÄÄLETASID (8)

Ants Erm

Raivo Kaare

Mari-Ann Kelam

Oliver Liidemann

Taivo Luik

Ivo Rull

Madis Saretok

Hannes Võrno

Seega häältega 9 poolt ja  8 vastu ja otsustati Tammelaane DP kehtestada.

Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Viimsi Uudised

 

Jaga: