Vallavalitsuse vangerdused Prangli sadamatega

Viimsi vallavalitsus on 18. veebruari volikogu päevakorda esitanud Prangli saare arengukava aastateks 2020 – 2030 vastuvõtmise.

Arengukavas nähakse ette, et seni Viimsi vallale kuuluv Kelnase sadam antakse järgneva kümne aasta jooksul üle riigile, kes peaks siis sinna rajama parkla, sadamahoone, slipi ja kai. Nende investeeringute võimalikuks finantseerimisallikaks on nimetatud arengukavas riigieelarvet. Aga väga olulise numbri lahtris – et mis see kõik maksma läheb – on arengukavasse jäetud tühi koht.

Teisalt näeb arengukava ette reformierakondlasest volikogu liikme Valdur Kahro äriühingule kuuluva Lõunasadama kordategemist. Selleks tuleb sinna rajada idapoolne muul, betoonkai, teha süvendus ning rajada sadamahoone/jahtklubi. Selle investeeringu kohal on arengukava konkreetne summa –  1,5 miljonit eurot. Antud summa peaks arengukava kohaselt laekuma projektitoetustest, erasektorist ja Viimsi valla eelarvest (viimase selgituseks on öeldud: omafinantseering avalike teenuste osas).

Viimsi Uudiseid konsulteerinud merendusspetsialistid pidasid Prangli Lõunasadama asukohta laienduste ja investeeringute mõttes perspektiivituks, kuna sealsed valdavad merehoovused täidaksid süvendatud sadama peagi uuesti liivaga.

Foto autor: Ants Erm

Viimsi Uudised

Jaga: