Vallavanem peab andma aru Sääre tee 22 ebaseaduslike muulide jätkuva püsimise kohta

Viimsi vallavolikogu 14. mai istungil andisid Kogukondade Viimsi esindajad Ants Erm, Tanel Ojang ja Ivo Rull üle arupärimise vallavanem Illar Lemettile seoses Sääre tee 22 ebaseaduslike muulide jätkuva püsimisega.

Avaldame arupärimise täismahus ja muutmata kujul:

“11. novembril 2020 allkirjastasite Teie Viimsi vallavalitsuse korralduse nr. 690 „Rohuneeme küla, kinnistu Sääre tee 22, katastriüksuse Sääre rand ja mereala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Toona tekkinud laiaulatusliku avalikkuse pahameel tõttu lõpetas Viimsi vallavalitsus 20. jaanuaril 2021 algatatud Sääre tee 22 detailplaneeringu.

Hoolimata detailplaneeringu lõpetamisest, on Sääre tee 22 kinnistuga külgneval ranna-alal sinna enne 2021. aastat rajatud ebaseaduslikud muulid tänaseni alles.

Eelnevast lähtuvalt soovime Teilt vastuseid järgmistele küsimustele:

  1. Kas Viimsi vallavalitsus on suheldnud pärast 2021. aasta jaanuari Sääre tee 22 kinnistu omanikuga ebaseaduslikult rajatud muulide lammutamise teemal?
  2. Kui jah, siis milline on hetkeseis nende muulide küsimuses?
  3. Kui ei, siis kas Viimsi vallavalitsusel on nägemus või plaan, kuidas nende ebaseaduslikult rajatud muulide küsimust edaspidi menetleda?

Vastuseid esitatud küsimustele soovime nii kirjalikult kui suuliselt vastavalt sätestatud korrale.”

Tunnuspilt: Sääre tee 22 kinnistuga külgnevale ranna-alale rajatud ebaseadusliku muulid 2024. aasta maikuu alguses.

Loe samal teemal:

Kogukonna survel lõpetas Viimsi vallavalitsus Sääre tee 22 detailplaneeringu”

KOMMENTAARIDETA: muulid Liivalahe rannas 2. mail 2024”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: