VIDEO! Leppneeme karvaniparkla detailplaneeringu vastulausel 140 allkirja

13. novembril toimunud nn Leppneeme karvaniparkla detailplaneeringu avalik arutelu tõi välja kohaliku kogukonna tugeva vastuseisu.

Vallamajas toimunud arutelu juhtis vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisosakonna juhataja Peeter Rüütel, keda assisteerisid planeeringute vanemspetsialistid Anne Siitan ja Piret Kõo.

Kohal oli planeeritavate alade omanik Sergei Vahnitski koos detailplaneeringu eskiislahenduse koostanud Hendrikson & Co koordinaator Jaanus Aaviku ning projektijuht-planeerija Ingrid Saarojaga.

Leppneeme kogukonnast olid arutelul kohal Ago Altjõe, Darvi Kõdar, Madis Laas, Urmas Laur, Lembi Lõugas, Toomas Orav, Vallo Palvadre, Heidy Rebane, Jelena Sivenkova, Erko Veltson, Vahur Vetevool, Keili Voit, Priit Voit jt.

Põhiliselt tegi arutelul osalenutele muret planeeringu realiseerumisel kasvav liikluskoormus nii Sadama teel kui Leppneeme teel. Samuti ehitustegevus ehituskeelu vööndis, võimalik külaplatsi asukoht ning elurikkuse vähenemine planeeritaval alal.

Foto: Leppneeme karvaparklaks planeeritava ala roostikus elab teiste hulgas ka punaselg-õgija (pildil), kes kuulub kaitstavate linnuliikide III kaitsekategooriasse ning on kantud Euroopa Liidu Linnudirektiivi I lisasse.

Viimsi Uudised palus kokkuvõtlikku hinnangut toimunud arutelule Leppneeme elanik Urmas Laurilt, kes muuhulgas märkis, et paari päevaga on kogukonna vastulausetele karvaniparkla rajamise suhtes antud 140 allkirja. Vaata planeeritavat ala koos Urmas Lauri lühikommentaariga järgnevast videost:

 

Viimsi Uudised

Jaga: