Ivo Rull: mis on saanud võimuliidu lubadusest olla „ambitsioonikas“?

Kui pool aastat tagasi allkirjastasid Reformierakond, Eesti 200, Isamaa ja Vali Viimsi (sotsid) ühise koalitsioonilepingu, kiitis tänane volikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) meedias korduvalt seda lepet kui „ambitsioonikat“.

Nüüd on Hussar koostanud 12. aprillil toimuvaks volikogu istungiks üllatava päevakorra projekti. Selles päevakorras on lisaks arupärimistele vastamistele ja informatiivsele punktile vaid kolm (sic!) otsustamist vajavat teemat.

Neist esimene käsitleb Naissaare ajaloolise raudtee taastamisel koostöö tegemist Eesti Meremuuseumiga. Teine täpsustab Viimsi valla finantsjuhtimise korraldust. Kolmas lükkab tagasi ühe ettevõtte vaide volikogu varasemale otsusele.

Kõik kolm eelviidatud otsust on ju ka olulised, eriti Naissaare ajaloolise raudtee taastamisel koostöö tegemine selleks kompetentsi ja võimekust omava Eesti Meremuuseumiga. Kaks ülejäänud teemat kuuluvad aga valla mastaabis siiski vaid peenhäälestuse valdkonda. Iseküsimus on, et kas vaid kolme sisuteemaga volikogu istungi korraldamine väljendab kuidagigi “ambitsioonikust”?

Tegelikult peaks igal volikogu istungil käima põhjalik ja sisuline arutelu nii Viimsi uue üldplaneeringu aluste kui valla pikaajalise arengustrateegia üle. Mis saab meie metsadest? Kas joogivett jagub ja kui kauaks? Kuidas saavutada tasakaal uusi arendusi planeerivate ettevõtjate ja siinseid miljööväärtusi hoidvate elanike huvide vahel? Millised oleksid kõige perspektiivsemad lahendused transpordiühenduses Tallinna linnaga? Kuidas leevendada koolikohtade nappust? Jne. Arutamist ning otsustamist vajavaid teemasid jagub Viimsis küllaga, aga võimuliit sunnib volikogu lihtsalt tiksuma.

Prouad ja härrad võimuliidus – kas teie arvates on Viimsi vald juba valmis saanud?

Ivo Rull on valimisliidu Kogukondade Viimsi esindaja vallavolikogus.

Loe lisaks:

Viimsi Vallavolikogu X koosseisu 7. Istung”

Viimsi Uudised

Jaga: