Ivo Rull: põhiküsimus on Viimsi elanike arv

Põhiküsimus, mille võiksid viimsilased eeloleval sügisel igale volikokku kandideerijale esitada, on lühike ja konkreetne: kui paju peaks Viimsis aastal 2040 inimesi elama?

Sest just selleks ajaks realiseeruvad lõplikult aastatel 2021 -2025 volikogus ja vallavalitsuses tehtavad strateegilised ning pikaajalised otsused. Ja vallaelanike arv määrab ära, milliseid lahendusi peab siinse elu korraldamisel võimalike alternatiivide hulgas eelistama.

Näiteks vastus küsimusele, kas Viimsisse tuleks rajada trammiliin või mitte, on suuresti sõltuv (lisaks väga suurele vaja minevale rahanumbrile) siinsest elanike hulgast. Ilmselgelt oleks 30 tuhande elaniku jaoks trammiliin ülim luksus, aga 60 tuhande elanikuga Viimsi poolsaare jaoks juba vaat et paratamatus.

Elanike arv määrab ära, kui palju peame ehitama uusi koole, lasteaedu, spordihalle või kvaliteetse vaba aja veetmise kohti. Kui palju tuleb panustada eakate, puuetega inimeste või suurperede toetuseks. Või milline peaks olema hästi toimiva vallasisene transpordivõrk.

Ka Viimsi poolsaare looduskeskkonna säilimine on suuresti sõltuv elanikkonna kasvust. Kui tuleb massiliselt juurde uusi elanikke, vähenevad paratamatult metsaalad ning inimeste rannikule pääsemise võimalused.

Täna elab Viimsis ametlikult 20,5 tuhat elanikku. Aga üheskoos sisse registreerimata inimestega on valla elanikkond praegu kusagil 25 tuhande juures.

Eelnevad ja tänased vallajuhid on juba kehtestanud erinevaid detailplaneeringuid mahus, mis tõstaks nende realiseerimisel elanikkonna arvu umbes seitsme tuhande võrra. Ehk siis ligi 32 tuhande inimeseni.

Samas valla strateegiadokumentides püütakse olla elanikkonna kasvu progrnoosimisel hästi „konservatiivsed“. Näiteks kõige värskemas arengukavas pakutakse aastaks 2025 vaid 25 tuhat elanikku. Ning jõulist kinnisvaraarendust soosisvas Haabneeme uue üldplaneeringu eskiisis nähakse antud aleviku elanikkonna kasvu lähikümnendil ette vaid ligi kolme tuhande inimese võrra. Need, kes seda eskiisi on väljaspoolt vallavalitsust näinud, pakuvad seal planeeritu põhjal vähemalt poole suuremat elanikkonna juurdekasvu.

Seega liigub tänane vallavõim hiilivalt Viimsi suunas, kus aastal 2040 elaks vähemalt 50 tuhat inimest.

Leian, et see suund on Viimsi elukeskkonda õõnestav. Kannatada saaks siinsed loodusväärtused, halveneks taristu, kasvaksid sotsiaalsed probleemid ning mõnedes piirkondades väheneks kinnisvara väärtus.

Seega minu vastus küsimusele, kui palju peaks aastal 2040 olema Viimsis elanikke, on suhteliselt mõõdukas – mitte üle 35 tuhande. Tegelikult oleks mõistlik veelgi väiksem arv, aga eilsed ja tänased otsustajad on parku andnud juba seadusliku arengu niipaljudele arendustele, et ka selle piiri hoidmine kujuneb väga keeruliseks. Kõikide vahenditega tuleb aeglustada senist elanikkonna juurdekasvu tempot, et pakkuda nii põliselanikele kui uutele tulijatele paremat elukvaliteeti. Samas säästes loodust ning arendades avalikku ruumi senisest märkimisväärselt inimsõbralikumaks.

Ivo Rull on valimisliidu Kogukondade Viimsi esindaja volikogus.

Viimsi Uudised

Jaga: