REPLIIK: Kogukondade Viimsi survel lõpetati Haabneeme üldplaneeringu eskiisi menetlus

Oktoobris toimunud kohalike valimiste eel avaldasid kõige selgemini ja sagedamini vastuseisu Haabneeme üldplaneeringu eskiisile valimisliidu Kogukondade Viimsi liikmed.

Ehitusinsener Tanel Ojang, kes nüüd volikogu liikmena on asunud tegutsema maa- ja planeerimiskomisjoni aseesimehena, leidis mitme artikli kokkuvõttes, et antud dokument on praak. Tema algatusel toetasid 176 viimsilast nõuet, et Haabneeme üldplaneeringu eskiis tema praegusel kujul tuleb tühistada.

 

Foto: Tanel Ojang

Tehnovõrkude insener Jaak Sepp, kes nüüd kuulub volikogu eelarvekomisjoni, kirjutas aga möödunud suvel ja sügisel lahti mitmed vee- ja soojamajandusega seotud probleemid. Ka  Haabneeme ja selle väljapakutud uue üldplaneerigu aspekte kriitiliselt vaagides.

Foto: Jaak Sepp

Jaak Sepa poolt Viimsi vallavalitsusel saadetud ettepanekutele 30. novembril antud vastuses kirjutab Viimsi vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisosakonna juhataja Elvis Tõnnison muuhulgas järgmist:

„Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste järgselt moodustatud vallavolikogu koosseis on seadnud eesmärgiks, et järgmisel aastal algatatakse kogu valla mandriosa hõlmav üldplaneering ning sellesse integreeritakse menetluses olevad üldplaneeringud. See tähendab, et varasemalt algatatud valla territooriumi osasid puudutavad üldplaneeringute menetlused lõpetatakse ning töötatakse välja uued lähteseisukohad, kuna ühe ja sama kohaliku omavalitsuse territooriumi kohta samaaegselt erinevate planeerimismenetluste läbiviimine ei ole otstarbekas ressursi kasutamine.“

Selle bürokraatliku jutu võib tavakeelde tõlkida nõnda: esialgu Haabneeme üldplaneerigu eskiisiga edasi ei minda. Aga pole välistatud, et sellest võetakse oluline osa üle peagi algatatavasse Viimsi uude üldplaneerigusse.

Tunnusfoto: Andreas Willington

Loe samal teemal:

Tanel Ojang: Haabneeme üldplaneeringu eskiis ületab Viimsi kandevõime”

Jaak Sepp: Viimsi veest, lubadustest ning asjade tegelikust sisust”  

Viimsi Uudised

Jaga: