Viimsi volikogu keskkonnakomisjon kujundab ranna ehituskeelu vööndit vähendava eelnõu suhtes seisukoha

2. detsembril toimunud Viiimsi vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni uue koosseisu esimesel istungil otsustati kujundada seisukoht Riigikogus menetletava SE 483 suhtes.

Ettepaneku võtta teema päevakorda tegid komisjoni liikmed Andres Jaanus ja Ivo Rull (Kogukondade Viimsi). Viimane neist tõi välja, et seni on meedias jäänud kõlama Viimsi abivallavanema Alar Miku isiklik seisukoht, kes on väljendanud eelnõusse soosivat suhtumist.

Komisjoni liikmed avaldasid enda või oma erakonna/valimisliidu suhtumist ranna ehituskeeluvööndit kuni 20 meetrini vähendava eelnõu suhtes alljärgnevalt:

Ilja Ban (Keskerakond) – ei ole erakonnaga veel arutanud;

Tanel Einaste (Reformierakond) – tugevalt skeptiline;

Andres Jaanus (Kogukondade Viimsi) – vastu;

Darvy Kõdar (Isamaa) – vastu;

Mati Mätlik (Eesti 200) – vastu;

Valter Puuström (Vali Viimsi) – vastu;

Ivo Rull (Kogukondade Viimsi) – vastu;

Riina Quak (Reformierakond) – näeb ohtu.

Eelnevalt väljendatud seisukohtadest lähtuvalt lepiti kokku, et komisjoni liikmed valmistavad ette ühise seisukoha SE 483 suhtes ning saadavad selle pärast järgmise aasta 6. jaanuaril toimuvat istungit Riigikogu keskkonnakomisjonile.

Tunnusfoto: Enn Praks.

Loe samal teemal:

Alar Mik rääkis Aktuaalses Kaameras ranna ehituskeelu vööndi vähendamise eelnõu puhul abihoonetest”

Viimsi Uudised

Jaga: