REPLIIK: uus volikogu esimees ei tunne valla põhimäärust?

Uue võimuliidu poolt volikogu esimeheks seatud Lauri Hussar (Eesti 200) tegi antud rollis esimese intervjuu andmisel kohe apsaka.

Nimelt teatas Hussar otseintervjuus 1. novembri Postimehe stuudios, et Viimsi uus koalitsioon pakub vallavolikogu aseesimeeste kohti opositsioonile.

Selle justkui hea tahte avaldusega paljastas Hussar, et ta pole kursis, kuidas käib vallavolikogu komisjonidele esimeeste ja aseesimeest valimine.

Tegelikult on sellesse protseduuri sisse kirjutatud mehhanism, kuidas piisavalt arvukas opositsioon saab ise otsustada, keda ja millise komisjoni aseesimeheks määrata. Nimelt toimub volikogu komisjoni esimeeste ja aseesimeeste valimine üheaegselt salajasel hääletusel.  Valla põhimääruses on sätestatud, et kõige rohkem hääli saanu osutub valituks komisjoni esimeheks ja temale järgmise häälte hulga saanu asesesimeheks.

Kui võimuliit tahab saada omale komisjonide esimeeste kohti (ja seda nad mõistagi tahavad), peab nende 13-st liikmest vähemalt 8 hääletama kokkulepitud kandidaadi poolt. Ja kui opositsioon on omavahel kooskõlastanud kandidaadid erinevatesse komisjonidesse, saab opositsioon oma 8 häälega ise määrata, kes millise komisjoni aseesimehe koha keegi opositsioonist saab. Selleks pole vaja mitte mingisugust pakkumist ega toetus koalitsiooni poolt.

Õõnsalt kõlas samas intervjuus ka Hussari väide, et revisjonikomisjoni esimehe koht jäetakse opositsioonile. Tegemist on laialt levinud poliitilise tavaga, et revisjonikomisjoni tööd juhib opositsiooni esindaja. Eelmises volikogus oli samuti ligi 3 aastat revisjonikomisjoni esimees opositsiooni kuulunud Ants Erm. Kuni ta lõpuks võimuliidule liiga suurte probleemide tekitajana sellelt kohalt Märt Vooglaidi ettepanekul maha võeti.

Viimsi Uudiste toimetuse soovitus Lauri Hussarile on, et ta teeks kõlavate sõnadega koalitsioonileppe kiitmise asemel omale kiiresti selgeks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Viimsi valla põhimääruse. Nii saab ta Riigikokku pürgiva poliitikuna vältida tulevikus volikogu tööd juhtides analoogseid apsakaid.

Tunnuspilt: kuvatõmmis Viimsi valla põhimäärusest.

Viimsi Uudised 

Jaga: