Enefit Connect soovib Viimsi alevikku paigutada operaatorineutraalse valguskaabli

Täiendatud!

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Connect uurib Viimsi vallavalitsuselt võimalust tuua Viimsi alevikku operaaotineutraalne valguskaabel.

Tegemist on infotehnoloogilise taristuga, millega võimaldatakse internetti kiirusega kuni 1000Mbit/s erinevatel operaatoritele – nii Telia, Elisa kui Tele2-le.

Tänavu 1. detsembril saatis Enefit Connect ühendvõrkude arendusjuht Ruth Simpson päringu Viimsi vallavalitsuse taristu vanemspetsialist Margus Söödile.

Nelgi tee põiktänavate elanikud on saatnud Enefit Connecti ühispöördumise, milles viidatakse, et Nelgi tee piirkonnas on Viimsi vald kaevamas vana valgustuse ja Imatra elektrivarustuse õhuliine maa alla. Sellega seoses on elanikel tekkinud küsimus kas Enefit Connectil oleks oma operaatorineutraalse valguskaabliga võimalik antud piirkonda laieneda.

Enefit Connecti arendusjuht väljendab valmidust tulla ettevõtte valguskaabel Hõbekuuse tn 8 mastist raudtee alt läbi ning mööda raudtee serva pidi kuni Begoonia teeni, kus ühinetaks elektritööde kaevikuga. Multitoru trass kulgeks mööda Begoonia teed, Nelgi teed, Daalia teed, Amarülluse teed, Iirise teed, Levkoi teed, Asalea teed, Orhidee teed ning Meelespea teed Uus-Pärnamäe arendusalani.

***

3. detsembril saatis Margus Sööt Ruth Simpsonile järgmise vastuse:

“Täna on nimetatud piirkonnas kõik kaevetööd lõpetatud, enamus töid said teostatud kinnisel meetodil. Mis puudutab elektrivõrgu rajamist, siis palun võtta ühendust võrguvaldajaga Imatra Elekter AS, aga teame, et ka nende tööd on suuremas osas lõppenud. Tänavavalgustuse töid teostab Corle OÜ, elektritöid teostab ka osaliselt Corle OÜ, aga nagu mainitud on neil tööd suuremas osas lõppenud. Sidesüsteeme on võimalik rajada ka eraldi projektiga, arvestades et nii elektritööd kui ka tänavavalgustustööd on kohe lõppemas.”

Viimsi Uudised

Jaga: