Kinnisvaraportaalis müüakse Viimsi volikogu potentsiaalset otsust maa sihtotstarbe muutmiseks

Portaalis Kinnisvara 24 on üleval Viimsis asuva 5,7-hektarilise maatulundusmaa müügikuulutus, mida pakutakse välja kui potentsiaalset Uus-Kreiukse arendusprojekti.

Müügikuulutuses on kirjas: „Potentsiaalne arendusobjekt Randveres! Müüa Viimsis, merelähedases piirkonnas arendusobjekt. Detailplaneeringu dokumentatsioon on komplekteerimisel, roheaudit koostamisel ja aasta teises pooles esitatakse see koos algatamise taotlusega kohalikule omavalitsusele.”

Vaade kinnistule Randvere teelt

Lisaks seisab müügikuulutuses: “Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu sihtotstarbe muutmise käigus moodustakse 22 elamumaa krunti, 3 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti ja 2 transpordimaa sihtotstarbega krunti ning määratakse ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja abihoone ehitamiseks.”

Kehtivas üldplaneeringus ettenähtud maa sihtotstarbe (maatulundusmaa) muutmine elamuehitusmaaks nõuaks volikogu enamuse poolt vastava otsuse heakskiitmist. Kuidas saavad kinnistu müüjad seda eeldada?

E-kinnistusraamatu andmetel on müüdava maa praegune omanik Akticon OÜ (tegevusala kirjalik ja suuline tõlge, vastutavad isikud Ivan Polevoy ja Neringa Polevaya).

Täies mahus saab müügikuulutust lugeda SIIT

Uus-Kreiukse detailplaneeringut on püütud algatada vähemalt paaril korral, viimati 2018. aastal. Toona oli keeldumise põhjuseks ala läbiv rohekoridor.

Tunnusfoto: kuvatõmmis müügikuulutusest portaalis Kinnisvara 24.

Fotod tekstis: Märt Puust

Viimsi Uudised

Jaga: