Volbrilõke või maituli koduaias

Iidse germaani traditsiooni kohaselt tehakse volbriõhtul lõket ning meil on see tava levinud ka maitulede tegemise kombena lehekuu esimesel päeval.

Mida on oluline pidada silmas lõkke tegemisel, et ei häiritaks naabreid või ei pandaks ohtu oma või teiste kodu?

Viimsi valla heakorra eeskirja kohaselt on koduaias tule tegemisel “lubatud põletada ainult puhast puitu, sütt, paberit, oksi” ning “keelatud on rohke suitsu tekitamine ja muude materjalide põletamine”.

Seega on oluline, et lõkketulest ei tekiks puulehtede või märgade puude põletamisega ümbruskonda häirivat suitsuvinet. Rääkimata keemiliselt töödeldu puidu, plastmasside või olemeprügi põletamisest.

Lõkke ohutuse tagamisel tuleb lähtuda määrusest „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“.

Antud määruse kohaselt tehakse lõkkekoht selleks ettevalmistatud mittepõlevale alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale pinnasele.

Lõkkekoht peab asuma ohutus kaugusel hoonest. Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel paikneb lõkkekoht vähemalt 8 meetri kaugusel hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast.

Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel ja avaliku lõkke tegemisel peab lõkkekoht olema vähemalt 15 meetri kaugusel hoonest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast.

Lõkkekohas peab olema vähemalt üks tulekustutusvahend. Pärast tule tegemist lastakse põlemisjäägid täielikult ära põleda, kustutatakse need veega või summutatakse need liiva või muu sobiva vahendiga.

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: