1 küsimus 1. aastapäevaks

18. oktoobril möödub aasta Viimsi Uudiste portaali tegevuse algusest.

Sellel puhul küsisime nii mitmetelt viimsilaselt kui Viimsiga seotud isikutelt ühe küsimuse:

„Kuidas on Viimsi Uudised kohalikku elu kajastanud?“

Rein Seppel, insener ja Haabneeme elanik

Viimsi Uudised on näidanud, et vallas toimub oluliselt rohkem asju kui Viimsi Teataja varem kajastada jõudis-tahtis-tohtis. Ja samade asjade kajastamisel toovad need väljaanded erinevaid aspekte esile. Valla rahvas väärib laialdasemat teavet erinevate vaatenurkade alt, eriti KOV valimisteni jäänud aastal. Loodetavasti Viimsi Uudised tuli, et jääda.

Jõudu!

Raivo Vare, ettevõtja

Keskmiselt.

Priit Tammeraid, ehitusinsener ja Pranglil suvitaja

Väga raske on eeldada, et ühemehebänd suudab esitada sümfooniat, samas suudab ühemehebänd kindlasti täita vaikuse muusikaga.

Arvan, et esitatud muusika on olnud väga vajalik. Isegi kui mõni lugu pole olnud ehk parim valik. Viimsi Uudised on katnud vajalikult selle osa, mis muidu oleks olnud varjatud.

Antoon van Rens, Haabneeme Kooli hoolekogu esimees

Viimsi Uudised on ühe tegevusaasta jooksul tõstatanud mitu viimsilastele südamelähedast teemat. Soovin Viimsi Uudistele palju õnne ja oma tegemistes palju tarkust. Ma loodan, et teemade päevakorrale toomise kõrvale võtavad Viimsi Uudised ka kogukonna ühendava rolli. Koos tegutsedes saavutame rohkem kui polariseerides. Kõik Viimsi meediaväljaanded peaksid paremini jälgima ajakirjanduseetikat, hoolt kandma selle eest, et ei ilmuks ebatäpne või moonutatud informatsioon ja ära kuulama ja kajastama kõigi loo osapoolte arvamused.

Annika Prangli, turismiettevõtja

Usun, et Viimsi Uudiste tulemuslikkust näitab kõige paremini see, kui palju on aastaga tulnud lugejaid. Kindlasti on Viimsi Uudistel oluline nišš kohalike uudiste kajastamisel ning mõneti toovad uudised välja julgemat sisu, kui seda mujalt leiab.

Urmas Kõiv, konverentsikorraldaja

Täitsa toredad uudised.

Andres Jaanus, Tammneeme külaseltsi juhatuse liige

Hoian Viimsi Uudistel pidevalt silma peal. Uudiste tase on küll kõikuv, aga arusaadav, et mõnikord pole lihtsalt materjali, et igapäevaselt midagi uut ja põnevat pakkuda.  Mõnikord on portaal kajastanud uudist väga operatiivselt. Näiteks kevadisest laudapõlengust Tammneemes sai omanik teada just Viimsi Uudiste kaudu.

Meeleolukas on pühapäevane pildisari ja sealjuures rõõmustab just lai autorite ring. Sisuloojate arv võiks siiski suurem olla, et uudiste vahele sagedamini ka analüüsivamaid artikleid mahuks. Ise püüan ka edaspidi jõudumööda abiks olla, sest ainest jätkub.

Jõudu edaspidiseks!

Tiit Kuul, Pringi küla elanik

Väga hästi. Välja on toodud palju valupunkte, mida muidu näiteks Viimsi Teatajast kunagi lugeda ei saa. Juba see, kuidas Viimsi Uudised kajastab volikogus toimunut, väärib eraldi kiitust. Nii oleme saanud teada, milliseid kokkumänge seal mängitakse, arvestamata kohalike elanike arvamustega. Näiteks Haabneeme korterelanikud ei pruugigi teada, mis Viimsis tegelikult toimub. Aga kui loevad Viimsi Uudiseid, siis saavad nemadki aru, et kõik ikka ei ole nii ilus ja õitsev, nagu seda Viimsi Teataja teada annab. Ja nii avaneb ka neil võimalus kohaliku elu-olu suhetes oma arvamust avaldada. Igal juhul soovin edu ka edaspidiseks! Et me mitte ei istuks pimeduses ja vallaametnike ohjeldamatut kiidulaule kuuldes.

Terje Lilleoks, Prangli saarevanem

Viimsi Uudised räägib asjadest nagu need on ja millest vallameedia vaikib. Väga hea, et selline uudistekanal olemas on!

Martin Süld, ettevõtja

Lühidalt öeldes: Ausalt! Piisavalt kriitiliselt.

Oliver Liidemann, volikogu liige

Viimsi Uudiste nii öelda turule tulek tõi kindlasti kaasa mitmekesisust. Inimesed kellele antud omavalitsuse tegemised huvi pakkusid, said infot põhiliselt kas Viimsi Teataja paberväljaandest või siis internetist, põhiliselt Facebookist erinevatest gruppidest.  Kuid nende foorumitega on tihti see miinus, et liiga palju on seal pudi-padi, mis ka vajalik, aga tihti kaob tänu sellele inforägastikus oluline ära.

Nagu ikka kajastab iga paberväljaanne või meediaportaal asju omast küljest ja oma lugejaid silmas pidades. Uus portaal sai ikkagi tekkida tänu sellele, et kuskil jäeti midagi tegemata või kui tehti siis vahest liiga pika viitega või unustati üldse millestki kõnelda. Kahjuks selline tegutsemine enam 21 sajandil ei toimi, et pea liiva alla peitmine ja ongi kadunud probleemid, mured või muud jamad. Need süvenevad ja tekitavad veelgi enam pahameelt. Ning kui meeskonnas palgalised töötajad, aga info sulus kinni, kas siis käsu korras või saamatusest, siis see inimesi enamjaolt ei huvita. Suukorvistamine ei aita kunagi, või ühe teise poole materdamine, see pigem toob kahju mõlemale poolele. Kuid tänu portaalile on tulnud nii mitmedki asjaolud välja, mida kas ei teatud isegi või loodeti, et saab kuidagi niisama üle vuhiseda.

Uudiseid ja kõike muud saab ning peabki kajastama läbi erinevate arvamuste, isegi kui see ei ühti sinu omaga, siis rahulik vaidlus viib tihti lahendusteni mida kumbki pool võib olla üldse ei oota. Hetkel on Viimsi Uudised vaid online-versioon, kuid kui tekiks lisaks igakuine paberväljaanne siis oleks teatud sihtrühmade infokajastus samuti teine.

Jõudu ja jaksu asjade edasisel kajastamisel!

Andres Aarelaid, Pärnamäe elanik

Hästi on hakkama saadud, lisainfo alati teretulnud, tänud!

Ants Erm, volikogu liige

Kui vastata küsimusele kolme sõnaga, siis mitmekesiselt, realistlikult, ilustamata.

Veidi pikemalt allpool.

Viimsi kohalikust ajakirjandusest

Viimsis oli kuni Viimsi Uudiste käivitamiseni selle ainsaks esindajaks Viimsi Teataja, mida kahjuks saab ajakirjanduseks nimetada vaid tinglikult. Tõsi, vormilt näeb „teataja“ välja nagu ajaleht – seal on kohalikud (positiivsed!) uudised, seal on artikleid, seal on vallavalitsuse ametlikud teated, kuulutused ja reklaam, ilmub regulaarselt ja toimetatakse (tasuta!) viimsilaste postkastidesse. Mitmed funktsioonid on vajalikud ja vallakodanikele kasulikud, ehk siis seesama „teataja“ funktsioon. See, mis peaks puudutama ajakirjanduslikku poolt – arutelud, analüüsid, arvamused – seda peaaegu ei ole. Ja kui veidi ongi, siis valdavalt positiivses võtmes, kiites vallavalitsuse tegemisi, tasakaalustav osa puudub. Andke andeks, aga see näib – ja sisuliselt ka on – poliitreklaam!  Kui mõned erakonnad tahavad endale reklaami teha, siis palun väga, aga OMA RAHA eest! Muide, vastavalt Viimsi Uudistes avaldatule, kulub „teataja“ väljaandmiseks ja levitamiseks aastas ca 150 000 eurot viimsilaste raha.

 Viimsi Uudistest

 Vaatasin viimased uudised veel kord üle – objektiivsed uudised Viimsis toimuva kohta, nii elust, sündmustest kui kohalikust poliitikast, s.t. vallavolikogu (millest „teataja“ väga harva vaevub pajatama) ja vallavalitsuse tegevusest. Palju lugusid ja pilte vallakodanikelt, arvamusküsitlused – kõik nagu iga teise ajalehe veebilehel. Jah, uudised vallavolikogust ja vallavalitsusest ei meeldi tihtipeale võimukoalitsioonile, kuivõrd need ei kajasta vaid positiivseid samme, vaid ka tegemisi ja tegematajätmisi, millest võimukoalitsioon pigem vaikiks. Ei meeldi sedavõrd, et koalitsiooni juhid süüdistavad Viimsi Uudiste toimetust lausa laimus. Vastasin Märt Vooglaiu vastavatele süüdistustele ka Volikogu istungil, et valus tõde ja laim on eri kategooriad. Seejuures, minule teadaolevalt, ei ole Viimsi Uudised võimukoalitsiooni liikmetele suletud, vastupidi, enamasti on enne kriitilist artiklit, küsitud ka kritiseeritava arvamust, paraku eelistavad Viimsis võimulolijad avalikku diskussiooni mitte laskuda. Mis siis ikka – nende vaba tahe, et Viimsi Uudised pigem opositsiooni häälekandjana välja paistab, seejuures vastupidiselt Viimsi Teataja 150 tuhandele, ei kulutata Viimsi Uudised sentigi valla raha.

 Vormist

 Viimsi Uudiste vorm on ilmselt ainuvõimalik kohaliku ajakirjanduse eksisteerimiseks. Ei üleriiklikud ega maakonnalehed jõua kajastada probleeme, mis puudutavad vaid mõnda või ka mõndakümmend tuhandet lugejat – vaid väga suured skandaalid ületavad nende uudiskünnise. Samas, see mõnikümmend tuhat potentsiaalset lugejat, ei suuda üleval pidada päris ajalehte. Tõsi, ka veebiajaleht vajab ressurssi, eriti selle tegijate isiklikku aja- ja vaimukulu, aga nagu viimane aasta on tõestanud – SEE ON VÕIMALIK!

 Palju õnne sünnipäevaks ja tänud Viimsi Uudiste väsimatule toimetusele, et meil selline leht on!

Atso Matsalu, ettevõtja

Viimsi Uudised on väga hea alternatiiv Viimsi Teatajale, kajastades ka sellist infot, mida viimsilased tavaolukorras teada ei saaks.

Viimsi Uudised on teinud head tööd paljastades võimukoalitsiooni neid tegevusi, mis ei kuulu hea tavade hulka.

Palju õnne Viimsi Uudistele ja edu järgmisteks tegevusaastateks!

Lauri Hussar, meediakoolitaja

Viimase viie aasta jooksul on üle Eesti näha märgatavat kogukondlikkuse tõusu, mistõttu on ka kohaliku tasandi informatsioon inimeste jaoks järjest olulisem. Juba ammu ei rahulda kogu kohalikku infovajadust valla- või linnaleht. Ka üleriiklik meedia ja  piirkondlikud ajalehed ei jõua igale poole toimuvat kajastama. Praegusel sotsiaalmeediaajastul on sisuloojad kõik aktiivsed inimesed, kes seisavad nii kohaliku elu arendamise kui identiteedi loomise eest. Kindlasti aitab kogukonda ka see, et sporaadilise sotsiaalmeedia tegevuse kõrval toimib ka selgepiirilisem kogukondlik meedia.

Viimsi Uudised on kindlasti seda rolli kandmas, tagades info mitmekülgsust, avades Viimsi vallajuhtimise taustasid ja tasakaalustades oma valikutega avalikkuseni jõudvat infovoogu.

***

Tunnusfoto: Andreas Willingtoni 17. novembril 2019 tehtud droonifoto.

Viimsi Uudised

 

 

 

Jaga: