176 viimsilase allkirjad Haabneeme üldplaneeringu olemasoleva eskiisi tühistamiseks

Ehitusinsener ja värske Viimsi vallavolikogu liige Tanel Ojang  (Kogukondade Viimsi) andis 28. oktoobril Viimsi vallavalitsusele üle pöördumise, millele on tänavu septembris ja oktoobris alla kirjutanud 176 viimsilast.

Allkirju pöördumisele koguti üksnes paberkandjal ning järgnevalt toome selle ära täismahus.

Käesolevaga esitame tähelepanekud ja ettepanekud OÜ Hendrikson & Ko poolt koostatud Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiisi osas, mis on avalikul väljapanekul kuni oktoobri lõpuni aastal 2021.

  • Nimetatud üldplaneeringu eskiisi koostamise protsessi ei ole kaasatud kogukonda. 30.06.2021 toimunud arvamuskoosolekul oli aluseks vallavalitsuse poolt koostatud eskiis, mis paigutas arutelu etteantud eskiisi raamesse. Oleme seisukohal, et taolise planeeringu koostamisel peaks kogukond olema kaasatud esimestest kõnelustest alates protsessi alguses ennem kui tekivad eskiisi joonised või mis iganes muud dokumendid.
  • Antud üldplaneeringu eskiis ei sisalda ettepanekuid eksisteerivate probleemide lahendamiseks nagu näiteks tarbevee puudulikkus, ummikute rohke transpordi ühendus Tallinna Kesklinnaga, ülerahvastatus, suurenev pendelränne jne ning ei käsitle ega anna hinnangut võimalikele kaasnevatele keskkonnamõjudele. Oleme seisukohal, et nimetatud probleemid ja mitte ainult, tuleks lahendada kõigepealt ning vastavalt lahendustele ja võimalustele saab seejärel planeerida uut üldplaneeringut.
  • Antud üldplaneeringu eskiis sisaldab arusaamatu metoodikaga arvutatud mitteusutavat prognoosi rahvaarvu kasvuks, määrab kasutatavate maa-alade kasutust segaselt ja mitmeti tõlgendatavalt ning sisaldab muid küsitavusi ja arusaamatuid punkte ja seisukohti.

 Kokkuvõttes:

 Tuginedes loetletud punktidele soovime, et OÜ Hendrikson & Ko poolt koostatud Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiisi osas, mis on avalikul väljapanekul kuni oktoobri lõpuni aastal 2021, lõpetatakse menetlustoimingud ja antud eskiis tühistatakse.

 Soovime olla kogukonnana kaasatud osapool uue eskiisi koostamise esimestest dialoogidest alates.“

 

Tanel Ojang tänab kõiki inimesi, kes olid nõus kaasa mõtlema ja pöördumisele oma allkirja andma.

„Samuti suur tänu kõikidele nendele, kes aitasid allkirjade kogumisega. Ühiselt tegutsedes tekkis väga meeldiv ja suur üksteist toetav seltskond, kes võib-olla ei olekski kokku saanud, kui seda üldplaneeringu eskiisi poleks välja pakutud.

Meie seltskonnas on kõik tublid ja ettevõtlikud inimesed – arstid, juristid, audiitorid, õpetajad, raamatupidajad, insenerid, erinevate valdkondade tippjuhid ja – spetsialistid. Meid kõiki ühendab soov rääkida kaasa, kui jutt käib meie kodudest ja nende ümbrust mõjutavatest arengutest.

Käesoleva pöördumisega aitame kaasa ka moodustatava koalitsiooni ühe peamise lubaduse täitumisele. Nimelt kõikide volikogusse kandideerivate poliitiliste ja kogukondlike ühenduste üks peamisi lubadusi on uue üldplaneeringu koostamine selliselt, et kogukonna liikmed on kaasatud protsessi esimestest dialoogidest alates. Selle protsessi esimene samm on praegu avalikul väljapanekul oleva eskiisplaneeringu menetlusest maha võtmine ja tühistamine. Selle pöördumisega aitame kaasa, et uus volikogu ja vallavalitsus saaks teha lihtsamini vastavasisulise kaalutlusotsuse,“ selgitas Tanel Ojang.

Tunnusfoto: Tanel Ojang (vasakul), Artur Gradov (keskel) ja Ants Erm (paremal) kogusid Kogukondade Viimsi valimistelgis muuhulgas ka allkirju Haabneeme üldplaneeringu eskiisi tühistamiseks.

Loe samal teemal:

Tanel Ojang: Haabneeme üldplaneeringu eskiis ületab Viimsi kandevõime“

Viimsi Uudised

Jaga: