Abivallavanem selgitab Pargi ja Reisi süsteemi käivitamise hilinemist

Volikogu liikmed Ants Erm ja Ivo Rull esitasid 28. aprilli e-istungil arupärimise abivallavanem Margus Kruusmägile seoses Pargi ja Reisi süsteemi käivitumise venimisega.

Avaldame vastuse arupärimisele muutmata kujul.

Lugupeetud härra Ants Erm ja Ivo Rull

Edastasite arupärimise seoses Viimsi vallas Randvere tee ja Lubja tee ristmiku piirkonnas asuvasse parklasse Pargi ja Reisi parkla rajamisega.

Käesolevaga esitame vastused esitatud küsimustele nende esitamise järjekorras.

1. Viimsi vald Randvere tee ja Hundi tee ristmiku piirkonda on rajanud parkla, millest osa on eraldatud Pargi ja Reisi süsteemi loomiseks. Parkla on varustatud N.W.T Solution OÜ poolt paigaldatud tõkkepuusüsteemiga ning AS Ridango poolt on paigaldatud kaks validaatorit.

Oleme mitmeid kordi kohtunud Tallinna linna esindajatega ja arutanud Pargi ja Reisi süsteemi ka Viimsis Randvere tee ja Lubja tee ristmikul asuva parkla lisamist. Kahjuks ei olnud Tallinna linna esindajad Viimsi parkla ühendamisest Tallinna süsteemiga huvitatud, mistõttu oli vajalik Pargi ja Reisi süsteemi loomiseks leida alternatiivne lahendus.

Viimsi Pargi ja Reisi süsteemi käivitamiseks ja autokasutajatele alternatiivse liikumisvõimaluse pakkumiseks palusime MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusel luua koostöös piletimüügisüsteemi haldajaga AS Ridangoga Pargi ja Reisi piletitoode, kus parklasse sisenemisel broneeritakse Ühiskaardilt 3 eurot (tagatis) ning parkimine ja Viimsi valla siseliinide ning Harju maakonna avalike bussiliinide (114, 115 ja 174) kasutamine on tasuta kui Ühiskaardiga sõit on valideeritud. Parklast väljumiseks avatakse tõkkepuu Ühiskaardiga.

AS Ridango hakkas Viimsi süsteemi looma, kuid seadistuste analüüsi käigus selgus, et Pargi ja Reisi lahendus on kunagi tehtud seadmetesse väga Tallinna keskselt, mistõttu ei toetanud seadmed muid regioone nende toodete jaoks kui ainult Tallinna omi.

Sellega seoses oli vaja teha muudatused seadmete äriloogikas, et tasuta sõidu regioon oleks seadmetes seadistatav.

Selleks omakorda tuli muuta nii seadmete tarkvara kui andmevahetuse protokolli serveri poolel. Kuna tegemist oli sisuliselt uue süsteemi loomisega, oli vajalik teostada põhjalik süsteemi testimine, erinevate võimalike vigade vältimiseks, mis võiksid kaasa tuua teenuse tarbijatele ebamugavusi.

Süsteem on tänaseks rajatud ning toimib, kuid seoses vabariigis kehtestatud eriolukorraga, mille tõttu ei toimu valla siseliinidel ega Harju maakonna avalikel bussiliinidel piletimüüki, ei ole sarnaselt Tallinna Pargi ja Reisi süsteemiga Viimsi süsteem täna aktiivne.

2. Viimsi Pargi ja Reisi süsteem on plaanis käivitada pärast eriolukorra lõppemist,eeldatavasti 18. mail 2020, kui Vabariigi valitsus otsustab eriolukorra lõpetada.

3. Pargi ja Reisi süsteemi käivitumine on võtnud planeeritust kauem aega seoses ettenägematute asjaoludega, mida Viimsi Vallavalitsuse ega MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse esindajad ei osanud ette näha. Spetsialistidel ei olnud võimalik ette näha, et sarnase süsteemi loomine eeldab tarkvaralise loogika ümberehitust ja suures mahus täiendavat arendustööd. Ei ole tõenäoline, et süsteem oleks käivitunud kiiremini, kui protsessi oleks kaasatud volikogu transpordi- ja turvalisuse komisjon.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Kruusmägi

abivallavanem

Imre Saar 602 8835

Viimsi Uudised

 

Jaga: