Advokaat: kuidas sai väikeelamumaast ühtäkki põllumajandusmaa?

Advokaadibüroo Koch  & Partnerid vandeadvokaat Kalev Aavik on saatnud Viimsi vallavalitsusele 16. jaanuril teabenõude, selgitamaks kuidas sai  Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kaardil väikeelamumaast põllumajandusmaa.

Avaldame alljärgnevalt teabenõude täismahus:

  1. Pöördun teie poole Ypsilon Holdings OÜ eest ja nimel, kinnitades esindusõiguse olemasolu.
  2. Käesolevale teabenõudele on lisatud Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kaart 01.06.2012 seisuga tehtud muudatustega (Lisa 1). Selline kaart oli Viimsi Vallavalitsuse kodulehel üldplaneeringu maakasutuse kaardina üleval alates 2012.a. juunist kuni vähemalt 15. juunini 2021.a., mil allakirjutanu selle viimati Viimsi vallavalitsuse kodulehelt alla laadis, ent võibolla ka oluliselt kauem. Selle kaardi kohaselt on kogu Uus-Pärnamäe detailplaneeringu ala maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamute maa.
  3. Tänaseks on selgunud, et Viimsi Vallavalitsusele kodulehele on üles laetud uus kaart, mis kajastab ÜP väidetavaid muudatusi 17.08.2022 seisuga. Muudatused seisnevad muuhulgas selles, et Ypsilon Holdings OÜ-le kuuluva Uus-Pärnamäe detailplaneeringu ala (registriosa number 10152402, katastritunnus 89001:010:0760) maakasutuse juhtotstarve on muudetud osaliselt põllumajandusmaaks. Samas Ypsilon Holdings OÜ-d ei ole mitte kunagi kaasatud ühessegi planeeringumenetlusse, mille eesmärgiks või tagajärjeks oleks muuhulgas talle kuuluva kinnistu maakasutuse juhtotstarbe osaline muutmine põllumajandusmaaks. Ka ei ole Ypsilon Holdings OÜ-d mitte kunagi teavitatud sellise planeeringu kehtestamisest.
  4. Eeltoodust tulenevalt palun esitada mulle elektronkirja teel koopiad kõigist asjakohastest dokumentidest, mis kajastavad üldplaneeringu muutmist selliselt, et 01.06.2012 ja 15.06.2021 seisuga üldplaneeringu järgi tervikuna väikeelamumaa juhtotstarvet omava kinnistu nr 10152402 (katastritunnus 89001:010:0760) maakasutuse juhtotstarve on muudetud osaliselt põllumajandusmaaks, eelkõige vastava üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamise korraldus ning asjaomase detailplaneeringu maakasutuse kaart ning seletuskiri.”

Vastavalt sätestatud protseduurile peaks Viimsi vallavalitsus vastama teabenõudele 5 tööpäeva jooksul ehk 23. jaanuriks k.a. Avaldame vastused niipea, kui need jõuavad valla dokumendiregistrisse.

Tunnuspilt: kuvatõmmis Viimsi valla detailplaneeringute kaardist infosüsteemis Vaal.

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

 

 

 

Jaga: