Viimsi veevarud anno 2023

AS Viimsi Vesi on koostanud ülevaatliku tabeli, millest näeb Viimsi vallas tarbitava joogivee mahte ning nende allikaid.

Viimsi põhjavett on ettevõttel veeloaga lubatud pumbata 4072 kuupmeetri ööpäevas. Hetkel on valla keskmine veetarbimine 3462 ja suvine tiputarbimine 4780 kuupmeetrit ööpäevas.

Puudujäävat osa veest ostetakse ASilt Tallinna Vesi, praegu võimaldab Laiaküla ühendus saada pealinnast joogivett juurde 1296 kuupmeetrit ööpäevas. Paraku pole Tallinnast ostetav töödeldud pinnavesi sama hea kvaliteediga kui Viimsi põhjavesi, samuti on selle vee omahind suhteliselt kõrge.

Lähitulevikus valmib Laiakülas lisaühendus ASi Tallinna Vee torustikuga, mis võimaldab pealinnast ostetava vee hulka kahekordistada.

Täna on Viimsis vett võimalik tarbida kuni 6664 kuupmeeterit ööpäevas. Olemasoleva elanike hulga ning tavapärase suve tingimustes vett veel piisab.

Probleemid tekivad, kui suvi peaks tulema keskmisest põuasem ning aiaomanikud jätkavad suurtest kogustes vee kasutamist muru ja taimede kastmiseks.

Pingeid veevarustusega tekitab pikemas perspektiivis ka juba kehtestatud detailplaneeringute realiseerimine uute kinnisvaraarenduste näol.

Loe samal teemal:

JUHTKIRI: Viimsi city’ks arendamine jätkub täie hooga” 

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

 

Jaga: