Alar Mik rääkis Aktuaalses Kaameras ranna ehituskeelu vööndi vähendamise eelnõu puhul abihoonetest

Äsja Viimsi abivallavanemaks saanud Alar Mik (Reformierakonna nimekiri) kommenteeris 22. novembri Aktuaalses Kaameras Riigikogu menetlusse antud eelnõu ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Tänavu 8. novembril algatasid parlamendi liikmed Erki Savisaar (Keskerakond), Heiki Kranich (Reformierakond), Andres Metsoja (Isamaa) ja Peeter Ernits (EKRE) ühiselt seadusemuudatuse.  Muudatusettepaneku kohaselt ühtlustatakse senine veekogude ehituskaitsevöönd (saartel 200 m, mujal mere ääres 100 m, tihasustusalal 50 m) veekaitsevööndiga (10 m – 20 m sõltuvalt veekogust).

Haabneeme rannas (fotol) Aktuaalsele Kaamerale intervjuud andes ütles Alar Mik: „Kui just mere ääres soovitakse ehitada, on see siis abihoone või on see siis võrgukuur või mingi muu abihoone funktsiooniga rajatis, siis hästi palju tuleb jälgida riiklikke piiranguid ning pahatihti tuleb ka keelduda selliste hoonete püstitamisest.“

Viimsi Uudiseid nõustanud keskkonnaekspert (nimi toimetusele teada, poliitilistel põhjustel ei soovi oma isikut avalikustada) kommenteeris eelnõu seaduseks saamisel toimuma hakkavat nõnda:

„Viimsi rohevõrgustikule oleks see surmahoop, ilmselt näeksime siis idakaldal varsti sama pilti kui läänekaldal.“

Tunnusfoto autor: Ruslan Dontsov

Viimsi Uudiseid

Jaga: