Arupärimine seoses eralasteaedade toetuste vähenemisega 2024. aastal

Viimsi vallavolikogu 16. jaanuari istungil esitasid volikogu liikmed Meelis Saluneem ja Alar Valge (EKRE) arupärimise abivallavanem Katrin Markiile.

Avaldame arupärimise täismahus ja muutmata kujul.

„Viimsi valla erasektori alusharidusorganisatsioonid on püüdnud parendada koostööd Viimsi Vallavalitsusega ning otsida mõistmist, kuid senised jõupingutused on jäänud tulemusteta. Kahjuks on tekkinud usaldusprobleemid Viimsi Haridusameti ja valdkonna abivallavanema Katrin Markii suhtes.

Seoses eelnevaga palume abivallavanemal vastata järgmistele küsimustele:

  1. Kuidas on võimalik, et eralasteaedade toetus langeb, samal ajal kui tõusevad sisendhinnad, õpetajate palgaootused ja käibemaks, kuigi varasemalt on antud mõista vastupidist?
  2. Miks ei maksta kinnisvarakomponenti Viimsi vallas tegutsevatele eralasteaedadele ja -hoidudele, erinevalt teistest omavalitsustest, kuigi on ilmselge, et ilma kinnisvarakomponendita ei ole võimalik lasteaeda pidada?
  3. Milliste uuringute alusel on hinnatud vajadust uute lasteaedade ehitamiseks Viimsi valda ja kas see on mõistlik ka maksumaksja jaoks?
  4. Kui palju on Viimsi vald säästnud raha selle arvelt, et pooled lapsed käivad eralasteaedades? Kui toetussumma väheneb veelgi, milline on kokkuhoid sel juhul?
  5. Mille alusel väidab Viimsi vald, et munitsipaallasteaedades on lastest pikk järjekord kui järjekorrasüsteem on üles ehitatud selliselt, et laps tuleb panna järjekorda erinevatesse kohtadesse?
  6. Miks ei kaasata erasektorit otsustesse alushariduse valdkonnas ja miks ei soovitata luua pikaajalist koostöövormi?
  7. Kas Viimsi vallal on plaanis kaasata erasektor valdkonda puudutavate küsimuste planeerimise juurde?
  8. Miks Viimsi vald ei soovi kasutusele võtta eralasteaedade poolt pakutud mitmeastmelist kvaliteedi ja toetussüsteemi, et ühiselt ja efektiivselt toimida?
  9. Miks on toetusmäär nii erinev lasteaedadele ja -hoidudele, kuigi nõudmised on samad?

Palume vastata seaduses ettenähtud korras kirjalikult ja suuliselt järgmisel volikogu istungil.“

Tunnuspilt: pexels.com

Vaata samal teemal:

 Eralasteaedade kett Väike Päike soovib Viimsi vallalt võrdset kohtlemist

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: