Arupärimine: kust pärineb peaministri info Viimsi valla poolt õpetajatele makstavast lisasummast?

Viimsi vallavolikogu 16. jaanuari istungil esitasid volikogu liikmed Mari-Ann Kelam ja Jan Trei (Isamaa) arupärimise abivallavanem Katrin Markiile seoses õpetajate streigi ning Kaja Kallase avaldusega meedias.

Avaldame arupärimise täismahus ja muutmata kujul.

„Teatavasti on õpetajad riigitasandil tehtud otsuste tõttu alustamas streiki. Usume, et ükski õpetaja ei lähe streikima kergekäeliselt, vaid eelkõige tehakse seda õpetajaameti väärtustamise ja õiglase kohtlemise eesmärgil. Õpetajate palgaküsimuse teema on tänaseks juba piisavalt kahju teinud õpetajaameti mainele ning võib viia õpetajate töölt lahkumiseni.  Mitmed omavalitsused on teatanud ja näidanud üles initsiatiivi streikivatele õpetajatele maksta/säilitada töötasu 1 – 3 streigipäeva aja eest.

  1. Kas Viimsi vallavalitsus on valmis streigi ajal säilitama streigis osalevatele õpetajatele töötasu? Kui teie vastus on eitav, siis palun põhjendage oma seisukohta.
  2. Kuidas tagatakse nende õpetajate õigused (sh õigus teha tööd ja saada palka), kes streigis osaleda ei soovi? Kui neid õigusi ei tagata, palume põhjendada vastust. Kui tagatakse, palume selgitada täpselt, mida ja kuidas tagatakse.
  3. Milliselt on tagatud õppekava täitmine haridusasutustes streigist tulenevalt ära jäänud õppetöö osas? Kas ära jäänud õppetöö asendatakse (tehakse tunnid tagasi), ära jäänud õppetöö tuleb õpilastel endil omast ajast tagasi teha või jääbki õpilaste haridustee ära jäänud õppetöö võrra puudulikuks?
  4. Milliste tegevustega on vallavalitsus toetanud haridusasutusi õppetöö jätkumisel streigi ajal? Kas õpilastel on õppeasutustesse ja õpperuumidesse ligipääs streigi ajal? Kas õpilastele on tagatud streigi ajal koolis toitlustus?

Peaminister Kaja Kallas väitis 09.jaanuaril ETV saates „Esimene stuudio“, et Viimsi vald maksab õpetajatele 521 eurot kuus palgale lisaks (viide ülekandele siin: https://www.err.ee/1609217044/kallas-kusimusi-tekitab-opetajate-streigi-ajastus )

  1. Kas Viimsi vald on mingilgi moel avalikkusele, eraviisiliselt peaministrile või tema kabineti liikmetele andnud mingeid andmeid, millised võimaldaksid selliseid järeldusi teha?
  2. Juhul, kui väidetud andmed on õiged, siis miks ei ole Viimsi valla koolide õpetajad nimetatud tasu palgale lisaks saanud?

Palume arupärimisele vastust nii kirjalikult kui suuliselt järgmisel volikogu istungil.“

Tunnuspilt: pexels.com

Vaata samal teemal:

 Esimene stuudio, 2024.01.09 21:40 | Jupiter | ERR

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: