Avalik arutelu Haabneeme üldplaneeringute teemal tõi esile hulga lahendamata küsimusi

30. juunil toimus vallavalitsuse korraldusel avalik arutelu Haabneeme üldplaneeringu teemadel.

Haabneeme kooli aulasse oli arutelule kogunenud ligi poolsada inimest, sealhulgas kümmekond vallaametnikku ning mitmed koalitsioonipoliitikud.

Arutelu juhtima palgatud  teleajakirjanik Urmas Vaino viis selle läbi maailmakohviku formaadis. Kolmveerand tundi kulus aruteluteemade ja aruteluformaadi selgitamiseks, umbes tund laudkonnaaruteludeks ning veerand tundi kokkuvõtete esitamiseks.

Laudkonnaarutelud toimusid kümnel teemal: rannaala, Haabneeme elanike arv, elu Miidurannas ja Haabneemes 25/50 aasta pärast, keskväljak ja kesktänav, valla veeprobleemid, transpordiühendus Tallinnaga, pendelränne, rohealade säilitamine, hariduse tulevik ning ehitusmahud tulevikus.

Laudkondades toodi välja ohtralt kriitikat Haabneeme tänase olukorra ja vallavalitsuse tellimusel valminud üldplaneeringu eskiisi kohta ning tehti hulgaliselt ettepanekuid. Kõik märkused ja ettepanekud paluti koosoleku lõpus laudkonnavestlusi juhtinud viimsilastel saata vallavalitsusse. Anti lubadus, et need listakse Haabneeme üldplaneeringu menetluse dokumentidele.

Viimsi Uudised kajastab erinevates laudkondades toimunud arutelusid ja neis formuleeritud ettepanekuid põhjalikult edaspidi temaatiliste lugude sarjana.

Loe samal teemal:

Opositsiooni survel pikendati Haabneeme üldplaneeringu avalikku arutelu”

Viimsi Uudised

Jaga: