Illar Lemetti valiti vallavanemaks vaid 12 häälega ning protseduuriliste segadustega

Täna seati Viimsi volikogus vallavanema kandidaadiks vaid üks isik – Illar Lemetti.

Viimsi valla põhikiri sätestab, et vallavanema valimise protseduur on salajane ning salajasuse tagamiseks on volikogu saali olemas ka hääletuskabiin.

Pärast hääletuskabiinist väljumist näitas aga volikogu aseesimees Urve Palo nii kõikidele saalis olnud ajakirjanikele kui volikogu liikmetele oma avatud hääletussedelit, mille ta oli enda sõnul kogemata valesti täitnud ning palus luba tehtud vale valik nö parandada.

Kuigi opositsiooni esindajad sellise teguviisi vastu protestisid ning nõudsid salajase hääletuse protseduuriliselt korrektset läbiviimist, jäeti need protestid arvestamata. Protestiks protseduurilise ebakorrektsuse suhtes jättis volikogu liige Ivo Rull vallavanema valimisest üldse osa võtmata.

Valimisteks väljastati 19 valimissedelit. Illar Lemetti valiti Viimsi vallavanemaks 12 poolt ja 5 vastuhäälega. 2 sedelit olid rikutud.

Tänaselt volikogu istungilt puudus võimuliidu ehk fraktsiooni „Meie Viimsi“ liikmetest ainult Janek Murakas. Seega oleks võimuliidu üksmeele puhul pidanud Lemetti saama vähemalt 15 häält. 3 saamata jäänud häält korreleeruvad nii isamaalaste kui sotside arvuga volikogus. Välistatud pole aga ka võimalus, et osa Reformierakonna nimekirja parteituid polnud rahul Lemetti vallavanemaks toomisega.

Põhimõtteliselt on tehtud protseduurilise vea tõttu võimalik stsenaarium, kus keegi vaidlustab Illar Lemetti Viimsi vallavanemaks valimise ning saavutab ka kohtus võidu.

Foto: Tänase protseduurilise tohuvabohu autorid Taavi Kotka ja Urve Palo segadust arutamas.

Viimsi Uudised

Jaga: