IROONIA KUUBIS: Tammelaaane DP krunte turundatakse põdra fotoga

Perekond Vooglaid on ristinud Tammelaaane detailplaneeringu Tammeõie Pargiks ning hoolimata käimaolevast kohtuvaidlusest planeeringu seaduslikkuse üle on alustanud seal 9 kinnistu müüki.

Tammeõie Pargi kinnistute müügiga tegelev Uus Maa on avaldnud müügikuulutuse nii KV kinnisvaraportaalis kui loonud arenduspiirkonnale oma Facebooki lehe.

Krundid suurusega ligi 4000 ruutmeetrit on Tammeõie teel müügis hinnaga 330 000 eurot.

Tammeõie Parki Facebookis promovale lehele on postitatud muuhulgas ka pilt põdrast kinnisvaraarenduspiirkonnas (vt tunnusfotot).

Tammelaane detailplaneeringu kohtus vaidlustanud Andres Jaanuse ja Märt Puusti argumentide hulgas on tõdemus, et antud planeeringuga lõigatakse läbi üks viimaseid rohekoridore Viimsi poolsaarel. Just selle rohekoridori kaudu on senini muuhulgas ka põrdad saanud häirimatult liikuda.

Praegu toimub Tammelaane detailplaneeringu alale piirdeaia püstitamine, mis lõikab lõplikult läbi piirkonda läbiva rohekoridori.

Märt Vooglaid tegutses Reformierakonna liikmena volikogu eelmises koosseisus, mida juhtinud toonane võimuliit lubas rajada Haabneeme Tammede pargi. Volikogu viimasel istungil ütles Siim Kallas, et tal on piinlik, et Tammede parki ei ole tehtud. Küll aga on Märt Vooglaidi tugeva surve tulemusel kerkimas nüüd Tammneeme puhkemetsa arenduspiirkond nimega Tammeõie Park. Iroonia kuubis.

Loe samal teemal:

„Mul on absoluutne õigus sellele 14 hektarile panna aed ümber““

Viimsi Uudised 

Jaga: