Ivo Rull: koalitsioonilepingu sõnavaht varjutab selle hõredust

Reformierakond, Eesti 200, Vali Viimsi ja Isamaa reklaamivad oma koalitsioonilepingut kui „ambitsioonikat“.

Esmalt kiidan minagi. On igati tore, et koalitsioon soovib ka edaspidi rajada Viimsisse spordi- ja mänguväljakuid, parandada teid ja transpordikorraldust, panustada noorte haridusse ja eakate toimetulekusse. Rääkimata soovist tegeleda kommunaalmajanduse korraldamisega. Kuna me kõik anname oma maksudest iga aasta valla eelarvesse ühtekokku üle 40 miljoni euro, siis nii tõesti peabki see olema.

Samas ei saa ma aru sellest paatosest, mis läbib koalitsoonilepingu teksti. See oleks tervikuna justkui mingi verbaalne hümn kangelastegudele, mida hakatakse ennastsalgavalt Nelgi teel korda saatma. Pisut veider, pisut koomiline.

Järgnevalt aga vaatan koalitsioonilepingut pilguga, mis otsib sõnavahu seest selle tegelikku olemust.

***

Esimene tähelepanek on, et koalitsioonileping sisaldab mitmeid lubadusi, mis kas on juba parktiliselt tehtud või saaksid tehtud niikuinii sõltumata sellest, milline koalitsioon valda juhiks.

Nii näiteks annavad värsked koalitsioonipartnerid oma programmilises dokumendis lubaduse: Viime lõpuni kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium ehitamise.”

Huvitav, kas Viimsi vallas elab kedagi, kes teaks kedagi, kes selle tänaseks ehitamise lõppfaasi jõudnud hoone lõpuni ehitamist ei sooviks?!

Samasse kategooriasse lähevad lubadused: „Viime lõpuni Randvere kooli ja ujula juurdeehituse” või “Arenduste planeerimisel arvestame alati turvalisusega (ehituslahendused, päästjate ja kiirabi ligipääs jm)”.

***

Teiseks on värskes koalitsioonilepingus sees asju, mis olid ka eelmises, samuti Reformierakonna juhtitud võimuliidu, koalitsioonileppes.

Alustame Tammede pargi rajamist kogukonnapargina ja ehitame parki põneva ning kaasaaegse komplekstegevusväljaku.”

Loodan, et 4 aasta pärast ei peaks Siim Kallas või mõni teine koalitsiooni esindaja jällegi ütlema, et piinlik küll, aga kõik muu vajas raha rohkem ning parki ei ole.

Teeme riigiga koostööd, et Prangli liinile toodaks uus, saareelanike vajadusele vastav laev.”

2017. aastal refide eestvedamisel sõlmitud koalitsioonilepingus oli sama lubadus järgmises sõnastuses: “Leiame võimaluse koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Veeteede ametiga uue laeva ehitamiseks Kelnase – Leppneeme liinile”.

Uut laeva täna pole ja pole ka teada, millal see tulla võiks.

***

Kolmandaks sisaldab koalisioonleping lihtsalt õõnsaid deklaratsioone.

“Seisame vallavalitsuse, selle allasutuste ja valla sihtasutuste ning äriühingute töö kvaliteedi eest ja jätkame nende töö tõhustamist.”

Mis on sellise lause mõte? Kas taheti öelda, et teeme korralikult tööd?

Seame eesmärgiks õppija vajadustest lähtuva lähenemisviisi hariduses.”

Kuidas sellest aru saada? Tõlgendusvõimalusi on umbes sama palju, kui erinevate eesmärkidega õppijaid.

“Rajame vajadusel Pärnamäele haridusasutuse.”

Kas polnuks mõistlik eelnevalt välja selgitada vajadus või selle puudumine? Millisest haridusasutusest (lasteaed? algkool? põhikool? kutsekool?) käib jutt?

“Toetame Viimsi Raamatukogu edasist arengut ja kujunemist Viimsi valla teadmiskeskuseks.”

Kas raamatukogu üürilepingu perioodi on kavas pikendada 10-lt aastalt 15-le aastale?

***

Neljandaks omapärased lubadused.

“Toetame erasektori initsiatiivi Viimsisse mere äärde Helsingi Löyly stiilis sauna rajamisel.”

Selline konkreetse objekti rajamise lubadus sai koalitsioonileppesse Eesti 200 valimisprogrammist.  Huvitav, kes konkreetselt saab siin olema „erasektor“ ja millega vald seda ettevõtjat toetada soovib? Kas sellise toetusmudeli puhul välditaks vigu a’la Vimka? Kus valla toel rajati küll suusanõlv, aga nõlva eraettevõtjast operaator pole suvatsenud siinsetele noortele teha märimisväärseid soodustusi selle kasutamiseks. Pole ka selliselt sõnastatud lepingut, mille alusel seda operaatorilt nõuda võiks.

 “Teeme koostööd Eesti Inimõiguste Keskusega ning sõlmime mitmekesisuse kokkuleppe.”

Miks tuuakse koalitsioonileppes välja koostöö tegemine vaid ühe vabaühendusega? Kui juba sellist koostööd peeti vajalikuks koalitsioonilepingus fikseerida, siis võinuks ka lisada punktid koostööst MTÜga Eesti Metsa Abiks, Päästeliiduga, Korruptsioonivaba Eestiga, Avatud Eesti Fondiga, Eesti Loomakaitse Seltsiga, Eesti Omanike Liiduga ja paljude teistega? Nõnad oleks saanud ühtlasi pikendada koalitsioonilepingu teksti, et seda veelgi „ambitsioonikamana“ välja käia.

***

Koalitsioonilepingu sõlmimine toimus valla maksumaksjatele kallihinnalisel üüripinnal Viimsi raamatukogus. Kätt surusid maskides Siim Kallas ja Lauri Hussar. Kuigi kohal oli ERR, andisid intevjuusid vaid uued tulijad – Lauri Hussar ja Pille Petersoo. Vanad refid Siim Kallas ja Illar Lemetti ei kommenteerinud lepet neile alati avatud kanalis mitte sõnagagi.

Tõenäoliselt vanad „kalad“ teadsid, mida mitte rääkida. Ja uued võrku läinud rääkisid, mida arvasid endid teadvat.

***

Koalitsioonilepingu terviktekstiga saab tutvuda SIIN.

Ivo Rull on Viimsi vallavolikogu liige (Kogukondade Viimsi).

Viimsi Uudised

Jaga: