Jalgpallihalli punnseisu arutelu Viimsilastes

Viimsi vallavalitsuse PR-juhi intervjuu kohaliku jalgpalliaktivistiga on Viimsilaste Facebooki grupis tekitanud hulga vastakaid arvamusi.

Toome tekkinud diskussioonist lühendatult välja iseloomulikumad seisukohad.

Kasutaja Edvin: Kas keegi üldse arvab, et seda halli ei oleks vaja? Eriti tänapäeval kus me seisame silmitsi väga tõsise probleemi ees? Lapsi on täna isegi keeruline õue saada, rääkimata füüsilisest tegevusest. Ja kui antud hall aitaks luua tingimused lastele sporditegevuseks ja annaks võimaluse tekitada huvi liikumisharrastuse vastu, siis minujaoks on see ainult positiivne ja õige suund kuhu liikuda.

Kasutaja Margus: Kas Viimsi Vallavalitsus oskab põhjendada, miks mindi jalgpallihalli aluse maa planeerimisel lihtsustatud: esimese astme kohtu otsusega ebaseaduslikku teed. Lihtsam oleks seda teha reegleid järgides ehk volikogus maasihtotstarvet muutva menetlusena. Antud menetluse käigus oleks tehtud kõik vajalikud uuringud, selgitatud välja kogukonna seisukohad ja ka võimalikud alternatiivsed jalgpallihalli asukohad.

Teine küsimus on AS Viimsi Vesi nõukogule. Äriseadustikust lähtuvalt lasub Teil vastutus hoolsuskohustuse täitmise eest. Kõik tehingud peavad olema tehtud ettevõtte huvidest lähtuvalt, maksimaalset kasumit taotledes. Kuidas selgitate AS Viimsi Vesi kümnetele tuhandetele klientidele, et viisite AS Viimis Vesi varadest: jalgpallihalli alune maa, välja sisuliselt tasuta Eesti Vabariigi poolt hinnatud vara (maa maksustamishind) ca 1,3 miljoni euro eest.

Kasutaja Kaur: Jah see on selge varade kantimine. AS Viimsi Vesi kinnistut ei võõrandatud tootmismaana ega ka ostetud, vaid halli aluseks oleva kinnistu omandamine valla poolt toimus läbi AS Viimsi Vesi aktsiakapitali vähendamise.

Katastriüksuse 89001:001:2542 väärtuseks on hinnati sealjuures vaid 69 040 eurot ja samas ulatuses toimus jalgpallihalli katastriüksuse osas aktsiakapitali vähendamine, misläbi Vastustaja omandas kinnistu ühiskondlike ehitiste maana (100%).

Hinnavahe on isegi vaid osalisel algse kinnistu osa võõrandamisel (algne kinnistu oli suurem, kui võõrandatud osa) küündiv mitmetesse kordadesse. Sellise maaomandi ettevõttest välja viimisega on tehingud on viidud läbipaistmatuks ja eiratud AS-ile Viimsi Vesi, kui munitsipaalettevõtte jaoks majanduslikult parimat lahendust, milleks olnud kinnistu võõrandamine avalikul enampakkumisel tootmismaana.

Jalgpallihalli jaoks oli ju Haabneemes piisavalt suur ala olemas, sinna oleks saanud ka teha pealtvaatajatega halli. Täna on siin ka see artikkel osa propaganda toel vallajuhtide eksimuste varjamisest. Ma pole oma 29 a planeerijakarjääri jooksul sellist vassivat/valetavat menetlust näinud. Ongi hea, et vald otsuse edasi kaebab, siis saab tõendada II astmes ehk ka seda, et lisaks rikuti räigelt keskonnanõudeid, eirati PlanS järgset kaasamist ja menetlusnõudeid ning vaikiti maha teemaplaneeringuga Lapsesõbralik Viimsi vastuolu (mida I aste ei pidanud oluliseks).

Vallas on strateegline planeerimimatus ja onupojapoliitika. Seda on ju juba Tammelaane ja Lubja 2 kaasustega tõestatud ka kohtulikult. Paraku ükski eksimuste läbi suruja ka seal vastust pole võtnud.

Panna jalgpalihalli jõuga kohta kuhu see ei mahu ja puhuda see Eesti suurimaks ajal kui pealtvaatajatele pole ruumi ja nende lubamiseks käib suisa kohtus valetamine on piinlik. Kõik oleks võitnud kui oleks käitutud seaduskuulekalt ja üldplaneeringuid järgivalt, ilmselt siis oleks pool halli ka juba püsti. Täna on poliitikute lollused valla ilmselt abirahast ilma jätvad nagunii, sest aastalõpuks seda ka seaduseid rikkudes kuidagi valmis ei saa.

Kasutaja Maria: Viimsi vallale – jah, loomulikult avardaks jalgpallihalli loomine spordiga seotud võimalusi. Kahjuks enamik viimsilasi ei ole kursis selle jalgpallihalli planeerimise viisidega ja planeeritava halli ala kasutavate inimeste ja kogukonnaliikmete mõtete ja kogemustega. Mitte üheski kogukonnas ei tohiks sellisel viisil käituda kogukonna liikmetega nagu praegu on juhtunud. See on jahmatav ja kurb üheaegselt. Suur nälg spordihalli järgi ei tohiks tekitada olukorda, kus see spordihall lihtsalt kuhugi maha visatakse teiste inimeste arvelt. Ma mõistan, et need, kes halli vajavad ja soovivad tegelikult ei soovi teada, mida need inimesed tunnevad või mida nad on kaotanud, aga kui sarnane asi juhtuks nende endaga, siis tõenäoliselt ka nemad väljendaksid tugevat vastumeelt.

Kasutaja Kristi: Seda halli on väga vaja ja arusaamatu, miks Viimsis sellele nii vastu ollakse. Mujal maakondades ammu hallid valmis ja treeningud käivad. Viimsis aga lihtsalt vaieldakse, kõige üle

Kasutaja Helen: Viimsi vallas ei olda kõigele vastu. Vastu ollakse ebaseaduslikule tegevusele. Vastu ollakse tegevusele, mis ei kaasa kohalikke nõutud viisil.

Kasutaja Pirjo: Jalgpallihalli tulek on kasulik kõigile spordialadele, kes kasutavad spordisaale. Kui jalgpallurid saavad talvel treenida hallis siis tekib vabu aegu juurde spordisaalides võrkpalli, korvpalli, käsipalli, ilurulluisu jne harrastajatele. Minu teada on hetkel talvel spordisaalides treeningaegu leida väga keeruline ja jalgpallihalli tulekuga vabaneks ajad teistele spordialadele.

Tunnuspilt: tehisintellekti genereeritud visuaal (freepik.com).

Loe samal teemal:

Jalgpallihalli kohtusaaga jätkub ringkonnakohtus”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: