Jalgpallihalli kohtusaaga jätkub ringkonnakohtus

Viimsi vallavalitsus otsustas 19. juuni istungil kaevata edasi halduskohtu otsuse, mis tühistas jalgpallihalli detailplaneeringu Kannikese tee piirkonnas.

Viimsis palju poleemikat tekitanud jalgpallihalli kohavalik ja suurus viis selleni, et vallavalitsuse kehtestatud detailplaneeringu kaebasid kohtusse Madis KattelKaur LassRuth Emilla VaresDiana Helen AlleseMartin KadakToomas Gutman ning Kannikese tee 12 korteriühistu.

Tallinna Halduskohus tegi 6. juunil otsuse, millega tühistas 2023. aasta lõpus Viimsi vallavalitsuse poolt vastu võetud otsuse jalgpallihalli detailplaneeringu kehtestamiseks.

Halduskohtu otsusele apellatsioonikaebuse esitamist on vallavalitsus oma veebis kommenteerinud järgmiselt:

„Planeeringute osakonna juhataja Merje Muiso sõnul tühistas halduskohus detailplaneeringu tuginedes valdavalt sellele, et detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

„Muid puuduseid kohus ei tuvastanud. Meie hinnangul on seisukoha õigsus küsitav ja meil on olemas argumenteeritud alus oma kahtlustele,“ ütles Merje Muiso.

Planeeringute osakonna juhataja sõnul ei ole halduskohus arvestanud sellega, et igasugune kõrvalekalle üldplaneeringu lahendusest ei ole automaatselt käsitletav üldplaneeringu lahenduse muutmisena.

„Üldplaneeringu juhtotstarve määrab ära üksnes maakasutuse põhisuunad, mis tähendab, et kõrvalekalded sellest on lubatavad ehk pole välistatud. Riigikohus on selgitanud oma varasemates kohtuotsustes, et  üldplaneeringuga määratud juhtotstarve ei tähenda, et maa-alal ei võiks olla üksikuid teistsuguse otstarbega kinnistuid, tingimusel, et juhatotstarbele vastav kasutus jääb asjaomasel alal valdavaks,“ selgitas Merje Muiso.

Kohtupraktika ja planeerimisseaduse seletuskirja kohaselt tähendab valdav kasutus üle 51%.

„Halduskohus ei ole seda asjaolu hinnanud ning on teinud järelduse üldplaneeringu ulatusliku muutmise kohta ainuüksi seetõttu, et jalgpallihall sai osaliselt planeeritud kergetööstuse juhtotstarbega maa-alale,“ ütles Muiso,  kelle hinnangul ei saa Viimsi vald kohtu otsusega nõustuda.”

Kaur Lass: kurb, et Tammelaane detailplaneeringu kaasuse järgselt jätkatakse siis tehtud rumalusi

Kuna vallavalitsus pole oma veebiuudises andnud tasakaalustatuse printsiibist lähtuvalt sõna  detailplaneeringu vaidlustanutele, siis täidab selle tühiku Viimsi Uudised.

Toome täismahus ja muutmata kujul ära Kaur Lassi poolt Viimsi Uudistele antud kommentaari:

„Esimese astme halduskohus tuvastas selle, millest iga planeerija üheselt aru saab, Viimsi alevikku surutud jalgpallihall on domineerivas osas üldplaneeringu järgsel kergetööstusmaal.

Edasikaebamise korral avaneb kaebajatel hea võimalus ka paluda ringkonnakohtul tuvastada selged menetlusvead ja keskkonnaaalased eiramised ning vastuolu teemaplaneeringuga, mida Viimsi Vallavalitsus on teinud ja mis jäid otsuses välja toomata. Kurb, et Tammelaane detailplaneeringu kaasuse järgselt jätkatakse siis tehtud rumalusi. Nii saab teha, sest Eesti riigis puudub ametnikel selge isiklik vastutus. Kui palju on vaja ametnikearmee ja tagatoaparteide eksimusi kodanikel tõestada, et midagi muutuks?

Vahepeal selgus, et AS Viimsi Vesi kinnistut ei võõrandatud tootmismaana, vaid halli aluseks oleva kinnistu omandamine valla poolt toimus läbi aktsiakapitali vähendamise. Katastriüksuse 89001:001:2542 väärtuseks on hinnati sealjuures vaid 69 040 €. Kinnistu maa maksustamishind oli ca 1,3 miljonit. Hinnavahe on ka osalisel algse kinnistu osa võõrandmaisel (algne kinnistu oli suurem, kui võõrandatud osa) küündiv ca 10 korra suurusjärku.

Sellise maaomandi kantimisega on eiratud AS-ile Viimsi Vesi, kui munitsipaalettevõtte jaoks majanduslikult parimat lahendust, milleks olnud kinnistu võõrandamine avalikul enampakkumisel tootmismaana ja selle tulemus on ilmselt taas veehinna tõus. Algusest peale oleks võinud jalgpallihalli panna üldplaneeringu järgsetele aladele, mis on vallas olemas, sellest oleks kõik võitnud.”

Tunnuspilt: freepik.com

Loe samal teemal:

Kohus tühistas jalgpallihalli detailplaneeringu kehtestamise”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: