Juhtivate vallaametnike autokompensatsioon on 300 eurot kuus

Viimsi vallavanem Illar Lemetti allkirjastas 21. detsembril käskkirja, milles sätestatakse juhtivatele vallaametnike autokompensatsiooni saajad ja summad.

2022. aastal on isikliku sõiduauto kasutamise eest tööülesannete täitmisel õigus saada 300 eurot kuus hüvitist 13-l vallaametnikul.

Nendeks ametnikeks on vallasekretär, sisekontrolör, arendusosakonna juhataja, avalike suhete osakonna juhataja, ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja, järelevalveosakonna juhataja, haridusosakonna juhataja, kultuuriosakonna juhataja, keskkonna- ja planeerimisosakonna juhataja, personaliosakonna juhataja, rahandusosakonna juhataja, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja ning õigusosakonna juhataja.

Vallavanem Lemetti ja abivallavanemad Marju Aolaid, Katrin Markii, Alar Mik ja Nikolai Bentsler autokompensatsiooni ei saa, kuid neile makstakse iga kuu 805 – 947 eurot esindustasu.

Tunnusfoto: pexels.com

Loe samal teemal:

Kogukondade Viimsi: vallajuhtide esindustasud tuleb kaotada”

Viimsi Uudised

Jaga: