JUHTKIRI: dokumendiregistri idee on avalikustada, mitte salastada

Viimsi vallavalitsuse dokumendiregister on justkui äraspidine õpik, mis näitab kuidas avalikus sektoris dokumendihalduse korraldus käima ei peaks.

Juba pikemat aega on selles keskkonnas, mis on idee poolest mõeldud abivahendiks tagamaks avalikkuse kontrolli valitsejate tegevuse üle, domineerinud ulatuslik salatsemine.

 

Esiteks on valla dokumendiregistri tehnoloogiline platvorm ajast ja arust. Otsingumootor ei anna otsingusõnadele enamasti mitte mingsugust vastet. Mõne siiski veel avaliku dokumendi vaatamise järel näiteks 10. ostingulehel  viskab aga süsteem kasutaja tagasi avalehele jne jne.

Aegunud tehnoloogilisest lahendusest (kus on Taavi Kotka silmad?) veelgi hullem on aga registrit läbiv salatsemine. Viimasel volikogu istungil tõi Ants Erm (Kogukondade Viimsi) näite, et kui ta on volikogu liikmena  (mitte eraisikuna) on saatnud vallavalitsusele mõne kirja Viimsi valla avalikel teemadel, siis on need kirjad dokumendiregistris salastatud 95 aastaks…

Värskeim näide salatsemisest tuleb aga 9. juunist. Valla dokumendiregistris on justkui avalikustatud vallavalitsuse haridusosakonna otsus „Huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse määramine”. Avalikult loetavas otsuses on lihtsalt öeldud, et “Määrata toetus vastavalt lisale 1.“

Dokumendiregistri eelvaatest nähtub, et lisa 1 kohaselt on teoetusrahasid saanud ligi veerandsada juriidilist isikut. Aga kes? Kui palju? Milleks? Kõiks see info on täpsemal vaatlusel taaskord salastatud 95 aastaks.

Miks on oluline, et taoline info oleks avalik? Sest et oleks näha, kas raha on jagatud laiapõhjaliselt või ainult semudele ehk võimuliitu kuuluvate erakondade toiduahelatesse kuulujatele. Ning et toetustest ilma jäänutel oleks võimalik analüüsida, kas neid on koheldud objektiivselt või mitte. Lisaks oleks see näiteks oluline info ka lapsevanematele, kes kaaluvad oma järeltulijatele ühe või teise tegevuse soovitamist.

Viimsi vallavalitsusel tuleb lõpetada mitte millegiga põhjendatud salatsemine. Kui mõnes dokumendis peaks tõepoolest olema avalikustamisele mitte kuuluvaid isikuandmeid, tuleb need lihtsalt need andmeread enne dokumendi avalikustamist eemaldada või kinni katta.

Tunnuspilt: kuvatõmmis Viimsi valla dokumendiregistrist.

Viimsi Uudised

Jaga: