JUHTKIRI: mis on vallavõimu tegelik plaan Tammelaane DP-ga? 2. osa

Kirjutasime 22. augustil, et Viimsi vallavõim on minemas Tammelaane DP menetlusega hoolimata Riigikohtu tühistavast otsusest edasi ning pole selge, kas seda tehakse arendaja või kogukonna huvides.

Vahepeal on toimunud vallavalitsuse poolt tööpäeval ja tööajal korraldatud arutelukoosolek, mis tõi kokku ligi poolsada inimest. Selle koosolekul püüdsid abivallavanem Alar Mik (Reformierakond) ning vallavalitsuse planeeringute osakonna juhataja Merje Muiso kokkkutulnuid veenda omapärases juriidilises konstruktsioonis. Mille kohaselt on Riigikohus üksnes tühistanud Tammelaane DP kehtestamise otsuse. Ning nüüd ollakse taas justkui planeeringumenetluse keskel ning kogukonnal tuleks välja öelda arvamus, kas tahetakse Tammelaande näiteks kuue, kolme või mitte ühegi eramu ehitamist.

Esimest korda väljendas taolist konstruktsiooni tänavu kevadel vallavalitsusele saadetud kirjas Tammelaane DP arendaja Märt Voogalaidi (Reformierakond) advokaat Piret Kergandberg.

Antud arutelukoosolekul sõna võtnud piirkonna elanikest leidis vaid üks, Heily Aavik, et eramute ehitusega tuleks edasi minna. Teised koosolekul sõna võtnud elanikud (Jaak SeppAndres JaanusMärt Puust jt) väljendasid soovi, et vald peaks hakkama täitma Riigikohtu otsust.

Saal tervitas aplausiga ettepanekut Tammelaane DP koheselt ära lõpetada.

6. septembril toimunud vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni istungil tuli Merje Muiso välja infoga, et vallavalitsusel on plaanis korraldada rahvaküsitlus, millist konkreetset lahendust Tammelaane DP osas pooldatakse.

Komisjoni aseesimees Ivo Rull (Kogukondade Viimsi) tundis huvi, mis meetodil sellist küsitlust teha kavatsetakse, kuid vastust sellele päringule ta ei saanud. Rull meenutas, et varasemalt on Viimsi võimuliit lükanud tagasi Kogukondade Viimsi ettepaneku teha rahvaküsitlus Vabaõhumuuseumi külastushoone arhitektuurikonkursil laekunud auhinnatud tööde hulgast viimsilastele meelepäraseima valimiseks. Ta avaldas imestust, et nüüd tahetakse küsitlust teha ning viitas, et küsitlust võidakse teha kallutatult ja manipuleerivalt.

Komisjoni liige Andres Jaanus (Kogukondade Viimsi) märkis, et praegu ei ole rahvaküsitluseks õige aeg. Esmalt peaks volikogu tegema otsuse ja see saab olla ainult kas Tammelaane DP lõpetamine või uuendamine.

Eelnevat silmas pidades peab Viimsi Uudiste toimetus võimalikuks, et Viimsi vallavõim soovib avalikkust manipuleerida “toetama” Tammelaane DP kehtestamist vähendatud mahus (näiteks 6 eramuga). Kindlasti oleks selline lahendus vastuolus Riigikohtu otsusega ning jääb täiesti arusaamatuks, miks 9 kuud pärast Riigikohtu otsust pole Viimsi vallavõim hakanud kõrgeima kohtu otsust täitma.

Toimetus on seisukohal, et Tammelaane DP menetlus tuleb koheselt lõpetada ning lasta loodusel ajapikku taastuda sellele piirkonnale arendaja ning vallavõimu koostöös tekitatud kahjudest.

Kuni 23. septembrini on kõigil võimalus saata e-posti aadressile info@viimsivv.ee oma ettepanek Tammelaane DP asjus.

Tunnuspilt: Tammelaane DP arendusala tänavu kevadel ümbritsenud aed.

Loe samal teemal:

JUHTKIRI: mis on vallavõimu tegelik plaan Tammelaane DP-ga?”

Viimsi vallavõim testis arendaja nägemust Tammelaane DP tulevikust”

ANDRES JAANUS ja MÄRT PUUST: Tammelaanega on vaid kaks alternatiivi”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: